(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» » » ONA TILI fanidan TEST savollari. 9-Sinf

ONA TILI fanidan TEST savollari. 9-Sinf

  • 13-05-2014, 13:01
  • admin1
  •  
  • 19345
  •  
  •  

ONA TILI fanidan TEST savollari. 9-Sinf 


9-Sinf uchun ONA TILI fanidan test savollari

1. N. Rabg`uziyning "Qissasi Rabg`uziy asari necha qissadan iborat va qissalarning asosiy qismi kimlar haqida?
a) Mavlono Faxriddin, Nuh, Iso, Muso, 93 qissadan
b) Muhammad, Sulaymon, Boysung`ir Mirzo, 70 qissadan
c) Yaqub, Dovud, Nuh, Muqanna, Sulaymon, 94 qissadan
d) Nuh, Muso, Iso, Yaqub, Muqanna, Sulaymon, 72 qissadan
e) Dovud. Muhammad, Iso, Nuh, Qutayba, 91 qissadan
  /
 

2. Yusuf Xos Hojibning "Til arslan turur, ko`r, eshikda yatar, Aya evlug, arsiq bashingni yeyur misralarida qanday badiiy sanat turidan foydalanilgan?
a) Talmeh
b) Tajohil-ul-orif
c) Tajnis
d) Husni talil
e) Tashbeh
  /

3. So`zlar takroriga asoslangan sanatlar to`g`ri ko`rsatilgan javobni belgilang.
a) tasdiq
b) tasbe
c) tarde aks
d) a,b,c javoblar
e) tajnis
  /
 

4. Xalq dostonlarida uchraydigan ifoda va tasvirlar folklorshunoslikda nima deb ataladi?
a) Asotirlar
b) Epik qoliplar
c) a,b javoblar to`g`ri
d) Lirik chekinish
e) To`g`ri javob berilmagan
  /
 
 
5. Quyida berilgan: "Ravshan dostonining asosiy timsollaridan biri Hasanxonga berilgan tasvir necha bo`g`inli misralarda berilgan va Hasanxonning qanday holati tasvirlanmoqda? "Qulon yurmas yerlardan Quvib o`tib boradi, Bulon yurmas yerlardan Buvib o`tib boradi
a) 8 bo`g`inli, maydon talashayotgan otlar holati
b) 7 bo`g`inli, o`g`lini qutqarish uchun ketayotgan ota holati
c) 7 bo`g`inli, jang tasviri holati
d) 8 bo`g`inli, maydon talashayotgan raqiblar holati
e) Barcha javoblar to`g`ri
  /
 

6. Turdi Farog`iy yashagan davrdosh beklar nomini aniqlang.
a) Subxonqulixon, Nodir Muhammad
b) Nodir Muhammad, Abdulaziz
c) Subxonqulixon, Oqbo`tabiy
d) Barcha javoblar to`g`ri
e) a,c javoblar to`g`ri
  /
 

7. Sharq adabiyotida "Xamsa yozish ananasini boshlab bergan ijodkor nomi tog`ri ko`rsatilgan javobni belgilang.
a) Firdavsiy
b) Ganjaviy
c) Jomiy
d) Dehlaviy
e) Navoiy
  /

8. H. Hakimzoda Niyoziyning romanlarini belgilang.
a) "Haqiqat
b) "Kim to`g`ri?, "Uchrashuv
c) "Baxtsiz kuyov, "O`ch
d) "Yangi saodat, "Uchrashuv
e) "Loshmon fojiasi, "Kim to`g`ri?
  /
 

9. Turli tazyiqlarga qaramay "Shuhrat, "Osiyo nomli gazetalar chiqargan vatanparvar ijodkor kim?
a) A. Avloniy
b) Hamza
c) Fitrat
d) Cho`lpon
e) To`g`ri javob berilmagan
  /
 

10. Ch. Aytmatovning "Oq kema qissasidagi oq kema ramziy obraz bo`lib qanday ramziy mano anglatadi?
a) Ozodlik, oqlik, erkinlik
b) To`kislik, mehr-oqibat
c) G`urur, shon-shuhrat
d) O`rzu-niyat
e) Barcha javoblar to`g`ri
  /
 

11. Sheriy nutq nima?
a) Muayyan bir o`lchov asosidagi ritmga xoslik
b) Musiqiy jarangga egalik
c) Hissiy jihatdan to`yintirilgan nutq
d) Barcha javoblar to`g`ri
e) a va c javoblar to`g`ri
  /
 

12. Afsonalar qanday janr?
a) Afsonalar og`zaki va yozma adabiyotning eng ko`hna va keng tarqalgan janri
b) Afsonalarda xalq qahramonligi ifodalanadi
c) Arablar afsonalarga "asotirlar deb atashgan
d) Afsonalar chegara bilmaydi
e) To`g`ri javob berilmagan
  /
 

13. A. Navoiyning "Hayrat ul-abror dostonining hajmi qancha?
a) 8000 misraga yaqin     b) 7000 misraga yaqin     c) 7500 misra     d) 8766 misra     e) 7976 misra
  /

14. Sarguzasht dostonlar to`g`ri berilgan qatorni aniqlang.
a) "Sabai Sayyor
b) "Qissai Sayfulmuluk
c) "Yusuf va Zulayho
d) "Saddi Iskandariy
e) "Hayrat ul-abror
  /
 

15. Arabcha "intilish, "niyat, "bag`ishlov manolarini anglatadigan janr
a) Doston   b) To`rtlikc) Qasida   d) a va c javoblar   e) noma
  /
 

16. Qofiya so`zining lug`aviy manosi qaysi javobda to`g`ri berilgan?
a) arz etmoq, murojaat etmoq
b) ergashmoq, izidan bormoq
c) yashirilgan, berkitilgan
d) bo`lak, qism
e) Barcha javoblar to`g`ri
  /
 
17.Bizgacha yetib kelgan, ijodiy merosi hajmi 18 sher 400 satr atrofida bo`lgan shoir ...
a) Turdi Farog`iy     b) Ogahiyc) Munis     d) Muqimiy     e) Zavqiy
  /
 
 
18.A. Navoiyning "Ko`p o`qudum Vomiqu, Farhodu Majnun qissasin, O`z ishimdin bul ajabroq dostone topmadim misralarida qanday sheriy sanat turi qo`llanilgan?
a) tanosib       b) tarde aks       c)tasbe       d) talmeh       e) To`g`ri javob berilmagan
  /
 
 
19. A. Qodiriyning ilk bor qamalishiga sabab bo`lgan maqola qaysi?
a) "Ravot qashqirlari"
b) "Yig`indi gaplar
c) "1918-yil yodgori
d) "Ulug` ayyom
e) "Matbuot kuni
  /
 
 
20. Ismoil Buxoriy 16 yoshida qancha hadis yozib olgan, undan nechtasi sahih?
a) 600ming hadis, 7275 ta
b) 700ming hasis, 9619 ta
c) 800ming hadis, 9671 ta
d) 10ming hadis, 8215 ta
e) 500ming hadis, 4840 ta
  /
 
 
21.A. Navoiy Qosim Anvorning g`azallarini yod olganida necha yoshda edi?
a) 3-4 yoshda      b) 4-5 yoshda      c) 5-6 yoshda      d) 6-7 yoshda      e) 7-8 yoshda
  /
 
 
22.Alisher Navoiyga Samarqandda homiylik qilgan kishi kim edi?
a) A. Xojibek
b) Abulqosim Bobur
c) Husayn Boyqaro
d) Fayzulloh Abulays
e) Mirsaid
  /

23.Taronai ruboiyning qofiya tuzilishini aniqlang.
a) a-a-b-a
b) a-b-a-a
c) b-a-s-a
d) a-a-a-b
e) a-a-a-a
  /
 
 
24.Nuhning qaysi o`g`li iymonga kelmadi?
a) Xom            b) Kanon            c) Yofas            d) Som            e) Hech qaysi o`g`li
  /
 
25.Rabg`uziy yozuvchi bo`lishi bilan birga qanday mansabda ishlagan?
a) Vazir              b) Devonbegi              c) Qozi              d) Mudarris              e) Amir
  /
 
26.Ergash so`zlar ko`chma manoda qo`llangan qatorni aniqlang.
a) Keng ko`cha, chiroyli uy, achchiq sovuq
b) Kumush qoshiq, temir intizom, tilla soat
c) Kumush qish, qora sovuq, tilla bola
d) Tikansiz gul, qo`li gul, gul o`tqazdim
e) Kumush zarralar, temir eshik, qora qalam
  /
 
 
27.So`zlashuv uslubida qo`llaniladigan so`zlar qatorini aniqlang.
a) Bashar, mozor, yaxshi, kasal
b) Ado etmoq, behuda, yopiq
c) Rostdan, bo`ldi, mayli
d) Barvasta, chiroyli, voqea
e) Chidamli, barobar, g`arib
  /

28."Uning Haydar hojiga qanday munosabati bor? Ushbu gapda so`roq olmoshi qaysi bo`lak vazifasida kelgan?
a) ega
b) to`ldiruvchi
c) hol
d) aniqlovchi
e) kesim
  /
 
 
29.Grammatik vosita orqali bog`langan birikmani toping.
a) serhosil dala
b) manoli so`z
c) katta daryo
d) berilgan so`z birikmalari grammatik vositalarsiz bog`langan     
e) ertak haqida so`zlamoq
  /
 
 
30.Qaysi qatordagi juft so`zlarda mano umumlashadi va kengayadi?
a) qozon-tovoqb) kecha-kunduzc) past-balandd) qovun-tarvuz  e) a va d
  /
 
31.O`zbek tilining ichki imkoniyatlari asosida paydo bo`lgan so`zlarni ko`rsating
a) parta, pero, alo
b) Azam, daho, ruchka
c) baxt, televizor, radio
d) guldasta, qoniqarsiz, vatandosh
e) jemper, mikrofon, muallim
  /
 
 
32."Bundan chiqdiki, biz zolim boy-u siz batrak ekansizda! Ergash gapning qaysi turi?
a) Ega ergash gapli qo`shma gap
b) Hol ergash gapli qo`shma gap
c) To`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap
d) Aniqlovchi ergash gapli qo`shma gap
e) To`g`ri javob berilmagan
  /
 
33."Toza barglar solamiz, qurtimizga yoqsin deb Ergash gap bosh gapga qanday vosita bilan bog`langan?
a) deb so`zi orqali
b) ko`makchi orqali
c) bog`lovchilar orqali
d) ohang yordamida
e) to`g`ri javob berilmagan
  /
 
34."Toza barglar solamiz, qurtimizga yoqsin deb Ergash gapning qaysi turi qo`llanilgan?
a) payt ergash gapli qo`shma gap
b) ravish ergash gapli qo`shma gap
c) maqsad ergash gapli qo`shma gap
d) to`g`ri javob berilmagan
e) a va b
  /
 
 
35.Ergash gapning qaysi turida bosh gapning kesimi ko`rsatish olmoshi bilan ifodalanadi?
a) ega ergash gaplarda
b) kesim ergash gaplarda
c) to`ldiruvchi ergash gaplarda
d) to`siqsiz ergash gaplarda
e) natija ergash gaplarda
  /
 
 
36."Qozonga nima tushgan bo`lsa, cho`michga ham o`sha chiqadi Ushbu maqol ergash gapning qaysi turiga mansub?
a) natija ergash gapli qo`shma gap
b) sabab ergash gapli qo`shma gap
c) shart ergash gapli qo`shma gap
d) ega ergash gapli qo`shma gap
e) kesim ergash gapli qo`shma gap
  /
 
 
37.Quyidagi sher parchasidagi yasama so`z qanday yasalgan? "Omon bo`l, onajonim, dil quvonchim, sururim
a) otdan ot yasalganb) otdan fel yasalganc) feldan sifat yasalgan
d) feldan ot yasalgane) yasama so`z mavjud emas.
  /
 
38.Ham so`zi qanday vaqtda bog`lovchi sanaladi?
a) hamma vaqt
b) faqat teng bog`lovchilar o`rnida qo`llanganda
c) uyushning bo`laklarning oxirida takrorlanib kelganda
d) faqat uyushgan bo`laklarning oldida kelganda
e) ham so`zi bog`lovchi emas, yuklama hisoblanadi
  /
 
 
39."Sobir anhor bilan hovuz o`rtasidagi supaga joy qildirib berdi-da, o`zi qayoqqadir ketdi Ushbu qo`shma gapning turini aniqlang.
a) ergashgan qo`shma gap
b) bog`lovchisiz qo`shma gap
c) ayiruv bog`lovchili bog`langan qo`shma gap
d) zidlov bog`lovchili bog`langan qo`shma gap
e) biriktiruv bog`lovchili bog`langan qo`shma gap
  /
 
 
40.Bog`lovchisiz qo`shma gap tarkibidagi soda gaplarning mazmuni bir-biriga zid bo`lsa ular orasiga qanday tinish belgisi qo`yiladi?
a) vergul        b) nuqtali vergul        c) tire        d) ikki nuqta        e) hech qanday belgi qo`yilmaydi
  /
 
41.Yordamchisiz bog`langan qo`shma gap qaysi qatorda berilgan?
a) Ulug` odam o`z zamonasidan o`tib ketadi, aqlli odam esa har qanday sharoitda ham zamonasi bilan qadam-baqadam boradi, ayyor undan foydalanib qolishga urinadi, tentak zamona yo`liga tug`anoq bo`ladi
b) Baxt topilmas hech bir zamonda, El qul bo`lsa, bo`lsa yalang`och Jannatlarni yaratgan odam Natijada o`zi qolsa och
c) Ona Vatn ulug` bir kemadir, bu kemaga tushganlarning tillari har xil bo`lsa ham, dillari bir xil
d) b va c javoblar
e) To`g`ri javob berilmagan
  /
 
 
42.Tire noto`g`ri qo`llangan qatorni aniqlang.
a) O`zbekiston mustaqil davlat
b) Til millatning boyligi va bebaho mulkidir
c) Men o`qituvchiman
d) Sen yetim emassan
e) Ona yerim oltin tuprog`im
  /
 
 
43.Qaysi qatorda payt ergash gapli qo`shma gap berilgan?
a) O`yingni o`g`ri bossa, o`g`lingni sandiqqa solib qo`yib, qo`shningni chaqirmaysan
b) Hosilimiz bo`lsa to`kin, to`ylarimiz to`xtamas
c) Oftob butun olamga baravar nur sochsa ham, sahroda yantog`u, bustonda gul bitadi
d) Qiz bola go`zal lola, Yuzda hayosi bo`lsa
e) To`g`ri javob berilmagan
  /
 
 
44. Quyidagi gapda egalar qaysi so`z turkumi bilan ifodalangan? "Bor boricha, yo`q holicha 
a) Taqlidiy so`z bilan
b) Olmosh bilan 
c) Bosh kelishikdagi ot bilan
d) Sifatdosh bilan
e) Modal so`z bilan
  /
 
 
45. "Yozuvchining mahorati shundaki, butun bahorni atigi chigitdek keladigan gura ichiga qamab bera oladi Mazkur gap qo`shma gapning qaysi turiga mansub? 
a) Bog`langan qo`shma gap
b) Bog`lovchisiz qo`shma gap
c) Ega ergash gapli qo`shma gap
d) Kesim ergash gapli qo`shma gap
e) c va d javoblar
  /
 
 
46. O`zbek tilidagi so`z yasash yo`llari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan? 
a) Qo`shimchalar qo`shish
b) So`zlarni qoshish
c) So`zlarni yangi manoda ishlatish
d) So`zning boshqa turkumga ko`chishi
e) a,b,c,d javoblar
  /
 
 
47. "Dutor chalib o`tirsam, tori uzilib ketdi Ushbu gap ergash gapli qo`shma gapning qaysi turiga mansub? 
a) Sodda yoyiq gap
b) Kesim ergash gapli qo`shma gap
c) To`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap
d) Payt ergash gapli qo`shma gap
e) Sabab ergash gapli qo`shma gap
  /
 
48. "Yigit ham shunaqa bo`ladimi? Ushbu gap qaysi qatorda to`g`ri izohlangan? 
a) Sodda yig`iq gapb) Sodda yoyiq gapc) Bir bosh bo`lakli gap
d) a va ce) b va c
  /
 
 
49. Qaysi qatordagi gapda qo`shma ravish mavjud? 
a) Majlis kechroq boshlandi 
b) O`quvchilar sayohatga ertaga ertalab keladilar 
c) Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh-u tarou 
d) Biz dunyoda yashaymiz va ishlaymiz 
e) Barcha javoblar to`g`ri 
  /
 
 
50. "Qor yog`di don yog`di mazkur gap tuzilishiga ko`ra qanday gap? 
a) O`xshatish ergash gapli qo`shma gap
b) Payt ergash gapli qo`shma gap
c) Natija ergash gapli qo`shma gap
d) Sodda yig`iq gap
e) Bog`lovchisiz qo`shma gap
  /

Maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing.Ma`lumot
Mehmon guruhida bo`lgan Foydalanuvchilar ushbu maqolaga sharh qoldira olishmaydi.

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish