(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» » » V. MAKTAB PEDAGOGIK XODIMLARI

V. MAKTAB PEDAGOGIK XODIMLARI

  • 21-11-2016, 15:20
  • admin
  •  
  • 2826
  •  
  •  

V. MAKTAB PEDAGOGIK XODIMLARI5.1. Ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabiga pedagog kadrlarni ishga qabul qilish oliy yoki I malaka toifasi mavjud bo'lgan taqdirda oliy pedagogik ma'lumotli shaxslar orasidan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan belgilangan tanlov asosida amalga oshirilib, maktab direktorining buyrugl asosida shartnomaga binoan qabul qilinadi.

5.2. Pedagogik xodimlarning huquqlari, burchlari va vazifalari, ularni ijtimoiy himoya qilish O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni va Mehnat kodeksi bilan belgilanadi.

5.3. Maktab pedagogik xodimlaridan:

 pedagog ~-o 'qituvchi о 'zi dars heradigan fanini yaxshi bilishi;

 maktabda, jamoat orasida o'z bilimi, yurish-turishi, yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlari, ichki va lashqi madaniyatliligi, namunaviy lurmush tarzi, kiyinish odobi bilan boshqalarga о 'так bo 'lishlari;

 ijtimoiy hayot uchun maqbul bo'lmagan hatti-harakatlar qilishdan saqlanishlari, о'quvchilarining ham hatti-harakatlaridan xabardor bo 'lishlari;

 maktab obro'si, ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshirish yo'lida faollik ко 'rsatishlari;

 kasb mahoratini yuksak darajada bo'lishi, ta'lim oluvchilarning o'quv dasturlarini ixtisoslashtirilgan fanlar boyicha maxsus davlal ta'lim standartlari darajasida о 'zlashtirishlarini ta 'minlashlari;

 o'quvchilar shaxsini hurmat qilishlari, ularni mavjud qonunlarga, mehnatga, ota-onalariga, ma'naviy, tarixiy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashlari;

 о 'sib-ulg`ayib kelayotgan yosh avlodni bir-birini tushimish, xalqlar, millatlar va el-elatlar o'rtasidagi tinchlik, ahillik va inoqlik ruhida tarbiyalashlari va ularni zo 'ravonlikning barcha ко 'rinishlaridan himoya qilishlari;

 о 'zlarini kasbiy mahoratiarini doimo takomillashtirib borishlari talab etiladi.

5.4. Pedagog-o'qituvchilar maktab Ustavi, ichki tartib qoidalarida belgilangan kiyinish ma'daniyati talablariga amal qilishlari lozim.

5.5. Maktab ta'lim-tarbiya ishlarida yuqori natijilarga erishgan o'qituvchilar amaldagi qonun-qoidalarga binoan moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirilib boriladi. Maktabda har bir fan yo'nalishida metodbirlashmalar tuzilib, ular reja asosida faoliyat ko'rsatadi, ta'lim-tarbiyaning sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

5.7. O'qituvchilar:

 mashg`ulot о 'tkazishga tayyorgarlik ко 'radi, о 'z kasbiy malakasini muntazam ravishda oshiradi, maktabda tashkil qilingan uslubiy birlashmalarning faoliyatida va boshqa shakldagi uslubiy ishlarda ishtirok etadi;

 maktab pedagogik kengashi ishida va maktab ma 'muriyati tomonidan

о 'tkazilayotgan majlislarda ishtirok etadi;

 maktab direktori va boshlang`ich kasaba uyushmasi tomonidan tasdiqlangan navbatchilikjadvaliga binoan maktab bo 'yicha navbatchilik qiladi;

 о 'quvchilarning ota-onalari (ularning о 'mini bosuvchi shaxslar) bilan doimiy aloqada bo 'ladi;

5.8. Maktab o'qituvchilari har 3 yilda yoki malaka oshirishga ehtiyoj tug`ilganda malaka oshirish institutlarida o'z kasbiy mahoratiarini va malakalarini takomillashtiradilar.

5.9. Pedagog xodimlarning malaka toifalari malaka komissiyasi tomonidan tuzilgan va attestatsiya to'g'risidagi tegishli Nizomga binoan o'tkazilgan attestatsiya natijalariga ko'ra belgilanadi.

5.10. Maktab pedagog xodimlari (1) maktab pedagogik kengashida, maktabning boshqa ichki birlashmalarida, (2) ishchilar jamoasining umumiy yig'ilishlarida qatnashish yo'li bilan maktabni boshqarishda ishtirok etadilar.

5.11. Maktab pedagog xodimlari o'z vakolatlari doirasida quyidagi vazifalami amalga oshiradilar: (1) o'quvchilarga o'qitilayotgan fanning o'ziga xos hususiyatlarini va o'quvchilarning yoshini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya berish, (2) ularda umumiy madaniyatni shakllantirishga, o'quvchilar ixtisoslashtirilgan yo'nalishlami ongli ravishda tanlashiga va o'zlashtirishiga ko'maklashish, (3) o'quv jarayonida havfsizlik texnikasi me'yorlari va qoidalariga rioya qilinishi tartibini ta'minlash.

 o'quvchilar uchun mashg`ulotlar jadvalini, maktab xodimlarining ish jadvallari va pedagogik yuklamasini, tarfikatsion ro'yxatlar va mehnat ta'tillari jadvallarini tasdiqlaydi;

 xodimlarning ijodiy tashabbusini qo'llab quvvaliaydi va rag'batlantiradi, jamoada ijobiy ma 'naviy sofmuhitni shakllantiradi;

 maktab о 'quvchilari va xodimlarining salomatligini muhofaza qilish va mustahkamlash maqsadida maktabda umumiy ovqatlanish tashkilotlari va tibbiy muassasalar faoliyat ko'rsatishi uchun kerakli shart-sharoitlar yaratiUshini ta'minlaydi, idarning ishini nazorat qiladi;

 jamoa shartnomasi bqjarilishini ta'minlaydi, maktab pedagoglar jamoasi, kasaba uyushmasi tashkilotiga mo 'tadil ishlash uchun sharoit yaraiadi;

 davlat, jarnoat va boshqa organlarda, tashkiloilarda va muassasalarda maktab manfaaiiarini himoya qiladi;

 jihozlarning muhandislik-texnikaviy kommimikatsiyalari xavfsiz foydalanishini ta'minlaydi, ularni mehnat muhofazasi bo'yicha amal qilayoigan standartlarga qoidalarga va me 'yorlarga muvofiq bo`lgan holda keltirish choralarini

ко'radi, ta`lim muassasasining binosi ko'rikdan o'tkazilishini va ta'mirlanishini o'z vaqtida tashkil etadi;

 О 'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida va maktab ichki mehnat tarlib qoidalarida belgilangan tartibda yangi xodimlar qabul qilinishini rasmiylashtiradi;

 ishga yangi qabul qilingan shaxslar bilan o'matilgan tartibda shartnomalarni imzolaydi, mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi bo 'yicha daslabki ко 'rsatma berish, ta'lim muassasasi xodimlari bilan ish joyida ко'rsatma berish tadbirini o'tkazadi, ко 'rsatma berish tadbiri о 'tkazilganini daftarga rasmiylashtiradi;

 xodimlar va о'quvchilaming jarohatlanishi holatlarining oldini olish va ular

о'rtasida kasallanish darajasini kamaytirish bo 'yicha profilaktik ishlarni tashkil etadi.

 tibbiy xodimlar bilan hamkorlikda tibbiy xizmat ко'rsatilishini va sog lomlashiirish ishini yaxshilash choralarini ко'radi;

 kasaba uyushmasi ota-onalar qo'mitasi va Vasiylik kengashi bilan hamkorlikda ovqatlanishni tashkil etishni yaxshilash, maktab oshxonasida sifatli ovqat tayyorlanishi uchun shart-sharoit yaratish choralarini ко'radi;

 ishlayotganlar va о 'quvchilaming о 'quv-mehnat yuklamasini ularning ruhiy-jismoniy imkoniyatlarini e'tiborga olgan holda ta'minlaydi, oqilona mehnat va dam olish iartibini tashkil etadi;

 o'quvchilar va ishlayotganlarning salomatligi uchun xavfli sharoitlar yuzaga kelganida ta 'limjarayoni о 'tkazilishini ta 'qiqlashga haqli. 

Maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing.Ma`lumot
Mehmon guruhida bo`lgan Foydalanuvchilar ushbu maqolaga sharh qoldira olishmaydi.

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish