(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» » » Islom Karimovning ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asari bo`yicha savol-javoblar

Islom Karimovning ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asari bo`yicha savol-javoblar

  • 2-04-2017, 13:26
  • ziyo11
  •  
  • 12181
  •  
  •  
1. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining tuzilishi aytib bering?[spoiler]Asar muqaddima 4 ta bob, 10 fasl, xotimadan iborat [/spoiler] 2. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining birinchi bobi qanday nomlanadi?[spoiler]Ma’naviyat insonning ulg`ayishi va kuch qudrati manbaidir.[/spoiler] 3. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining ikkinchi bobi qanday nomlanadi?[spoiler]Mustaqillik – ma’naviy tiklanish va yuksalish[/spoiler] 4. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining uchinchi bobi qanday nomlanadi?[spoiler]Ma’naviyatga tahdid – o’zligimiz va kelajagimizga tahdid [/spoiler] 5. ''Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch'' asarining birinchi bobining fasllari qanday nomlanadi?[spoiler]Ma’naviyatni anglash, Ma’naviyatni shakllantiradigan asosiy mezonlar, Ma’naviy va moddiy hayot uyg`unligi[/spoiler] 6. Milliy ma’naviyatimizni shakllantiradigan asosiy omillarini ayting[spoiler]Ma’naviy meros, madaniy boyliklar, ko’hna yodgorliklar.[/spoiler] 7. Mamlakatimizda mavjud bo’lgan qancha moddiy va ma’naviy obida YuNESKO ro`yxatiga olingan?[spoiler]4000 dan ziyod[/spoiler] 8.”Avesto” qachon qayerda yaratilgan?[spoiler]Uch ming yil muqaddam Xorazmda[/spoiler] 9.”Avesto” ning tub mohiyatini belgilab beradigan tamoyil[spoiler]"Ezgu fikr, ezgu so’z, ezgu amal”[/spoiler] 10. Millatimiz o’zligini namoyon etadigan qahramonlik qo’shig`i hisoblangan dostonni toping?[spoiler]"Alpomish”[/spoiler] 11.”Alpomish” dostonni qachon qoralangan?[spoiler]XX-asr 50-yillarida[/spoiler] 12. Alpomish nima uchun "Alp” unvonga yega bo’lgan?[spoiler]7 yoshida 14 botmon birinchidan- bronzadan yasalgan yoydan o’q otgani uchun [/spoiler] 13.”Alp” degani bu- ...?[spoiler]Hokimiyat egasi demak [/spoiler] 14. Eng aziz va eng milliy bayramimizni ayting?[spoiler]Navro’z[/spoiler] 15. AYSESKO qanday tashkilot?[spoiler]Islom Konfrensiyasi tashkilotining ta’lim,fan va madaniyat masalalari bo’yicha tuzilmasi.[/spoiler] 16. "Muhanddislar sultoni” kim va uning asari qanday nomlanadi?[spoiler]Imom Buxoriy , "Al-jome’ as-sahih” [/spoiler] 17. Iso at-Termiziy "Sunnai Termiziy ” asarida qanday g`oyalarini targ`ib etgan?[spoiler]Insof va adolat va insonparvarlik g`oyasi. [/spoiler] 18. Ma’naviy jasorat namunasini ko’rsatib, islom olamida "Musulmonlarining etiqodini tuzuvchi” degan yuksak sharafga sazovor bo’lgan nodir shaxsni toping?[spoiler]870-yilda tug`ilgan Imom at-Matrudiy. [/spoiler] 19. Burhoniddin Marg`oniy qanday yuksak unvonga sazovor bo’lgan?[spoiler]"Burhoniddin va milla” ya’ni, "Din va millatning hujjati”[/spoiler] 20. Musulmon mamlakatlarida eng mukammal huquqiy manba qanday nomlangan?[spoiler]"Hidoya - to’g`ri yo’l'' [/spoiler] 21. Tengsiz azmu-shijoat, mardlik va donishmadlik ramzi bo’lgan mumtoz siymo kim?[spoiler]Amir Temur[/spoiler] 22. Qayerda qaysi allomalarimizga haykal qo’yilgan?[spoiler]Litvada - Mirzo Ulug`bek, Belgiyada – Ibn Sino, Moskva, Tokiyo va Bokuda – Alisher Navoiy, Qohirada – Ahmad Farg`oniy[/spoiler] 23. Qaysi davrda Turkiston zamini siyosiy parokandalik, jaholat va qoloqlikka yuz tutdi?[spoiler]XVII asrdan XX asrgacha[/spoiler] 24. Bolaning ongi asosan necha yoshda shakllanadi?[spoiler]5-7 yoshda[/spoiler] 25. Qaysi yil ''Oila yili" deb e’lon qilingan?[spoiler]1998-yil [/spoiler] 26. Abdulla Avloniy tarbiya haqida nima degan?[spoiler]"Tarbiya biz uchun yo -hayot , yo- momot, yo- najot, yo-halokat, yo-saodat, yo-falokat masalasidir” [/spoiler] 27. Oila va uning qadryatlarini ulug`lab mamlakatimizda qanday yodgorlik joriy qildi? [spoiler]"El–yurt tayanchi ” [/spoiler] 28. Xorazm diyoridan Arabistonga borib, arab tili gramatikasini mukummal tarzda ishlab chiqqan allomani toping?[spoiler]Mahmud Zamahshariy[/spoiler] 29. Yan Gaveliyning "Selenografiya” asari qachon nashr etilgan?[spoiler]1647-yil [/spoiler] 30. "Selenografiya” asarida Oydagi kraterlardan iktasiga kimlarning nomi berilgan?[spoiler]Ahmad Farg`oniy va Mirzo Ulug`bek [/spoiler] 31. Yaponiya milliy mafkurasi qanday nomlanadi?[spoiler]Kokutay[/spoiler] 32. Yaponlarning barchasidagi ulug` bir maqsadiga aylangan g`oyani toping?[spoiler]O’z Vatanini ozod va farovon ko’rish. [/spoiler]33. 1994-yil 22-sentyabrda qanday voqea bo’lgan?[spoiler]Oliy Kengash XI chaqiriq XII sessiyasi [/spoiler] 34. Mehr-oqibat tushunchalarining qanday ildizlari bor?[spoiler]Tarixiy va diniy[/spoiler] 35. Amerikalik tarixchi Olim Sarton XI asrni qanday tariflaydi?[spoiler]"Beruniy asri”[/spoiler] 36. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning qaysi asarlari nomlanishida yuksak ma’naviyat jumlasi ishlatilgan?[spoiler]1. O’zbekistonning o’z siyosi, ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari asarining uchunchi qismi "Yuksak ma’naviyat kelajak poydevori” deb nomlanadi. 1995-yil. 2. Ma’naviy birlik sari muhim qadam 1995-yil. 3. Yuksak ma’naviyatsiz kelajak yo’q 1996-yil. 4. Iqtisodiyot va ma’naviyat ajralmasdir 1997-yil. 5. Ma’naviy yuksalish yo’lida 1998 yil. 6. Yuksak ma’naviyat jamiyat taraqqiyotining asosi (1998-yil 11-noyabrdagi Xalq deputatlari Navoiy viloyat kengashining navbatdan tashqargi sessiyasida so’zlagan nutqi mavzusi)[/spoiler] 37. Miilatning eng buyuk boyligi nima?[spoiler]Milliy qadriyatlari, tarixi va madaniyatidir[/spoiler] 38. Yapon milliy mafkurasining asosiy g`oyalarini ayting?[spoiler]Fuqorolik burchi, yapon ruhi, yaponlarning mohiyati haqidagi nazariya, milliy tafakkur, ijodkorlik, umummilliylik, fidoyilik, vatanparvarlik, paternalizm, ishlab chiqarish orqali yaponiyaga xizmat qilish, jamoaga sadoqat, zamonaviylashuv[/spoiler] 39. Qaysi asarda I.Karimov ma’naviyatga e’tibor o’ziga xos yo’l ekanligi, Respublikamiz tamoyillaridan biri ekanligi jihatidan dastlab asoslab bergandi?[spoiler]"Istiqlol va ma’naviyat” asari 1994-yil.[/spoiler] 40. Ma’naviyatni tushunish va anglash uchun eng avvalo nima kerak?[spoiler]Insonni tushunish va anglash kerak[/spoiler] 41. Ma’naviyat tushunchasi jamiyat hayotidagi qanday qarashlarni mujassam etadi?[spoiler]G`oyaviy, mafkuraviy, ma’rifiy, madaniy, diniy va axloqiy qarashlar[/spoiler] 42. Ma’naviyatning negizi ma’no – mazmunini belgilash xususiyatlarining birinchi galdagisi nima?[spoiler]Insonning ruhiy poklanishi va qalban ulg`ayishi[/spoiler] 43. Qaysi tashkilot Toshkent shahrini 2007-yil "Islom madaniyati poytaxti” deb e’lon qilgan?[spoiler]AYSESKO[/spoiler] 44. Burxoniddin Mahinoniy asari qanday nomlanadi va tuzilishini ayting?[spoiler]57 kitobdan iborat "Hidoya” (To’g`ri yo’l) asari [/spoiler] 45. O’zining jismoniy nogironligiga qaramay dunyoning ko’plab mamlakatlariga mashaqqatli safar qilga teran bilimli va ilmiy salohiyati bilan butun Islom olamini lol qoldirgan, xalqimizning ma’naviy yetuklik timsoli bo’lib qoladigan allomani ayting?[spoiler]Mahmud Zamaxshariy[/spoiler] 46. Ma’naviyatga ta’rif bering?[spoiler]Ma’naviyat-insonni ruhan poklanish, qalban ulg`ayishga chorlaydigan, odamni ichki dunyosi irodasini baquvvat, iymon-e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg`otadigan beqiyos kuch uning barcha qarashlari mezonidir.[/spoiler] 47. Asarning ikkinchi bobining fasllari qanday nomlanadi?[spoiler]Milliy g`oya va ma’naviy hayot, Ma’naviyat va jamiyatning yangilanishi, Islohatlar va ularning ma’naviy mezoni[/spoiler] 48. Asarning uchinchi bobi fasllari qanday deb nomlanadi?[spoiler]Globallashuv jarayonlari va ma’naviy tahdidlar, Fikrga qarshi fikr, g`oyaga qarshi g`oya[/spoiler] 49. Asarning to’rtinchi bobi fasllari qanday nomlanadi?[spoiler]Inson qalbiga yo’l, Eng buyuk jasorat[/spoiler] 50. Sharq olamida, jumladan o’zimizning O’rta Osiyo sharoitida qanday tuyg`u g`oyat muhim ahamiyat kasb etadi?[spoiler]Jamoa bo’lib yashash tuyg`usi.[/spoiler] 51. Qanday millatning kelajagi yo’q?[spoiler]O’z tarixini bilmaydigan, kechagi kunni unutgan millatning kelajagi yo’q[/spoiler] 52. Asrlar va zamonlar osha inson ma’naviyatining tayanchi, ustunlardan biri nima?[spoiler]Vijdon pokligi va bedorligi[/spoiler] 53. Yaponiya va Janubiy Koreya davlatlari 2-jahon urushi (1939-1945-yy)dan so’ng nimani evaziga qisqa vaqt ichida bu qadar rivojlanishga erisha oldi?[spoiler]Yapon va koriys xalqi asrlar davomida shakllanib, katta bunyodkor kuchga aylangan o’ziga xos milliy ma’naviyati himobidan rivojlangani bugungi kunda hech kimga sir emas.[/spoiler] 54. Ma’naviy tahdid deganda nimani tushunasiz?[spoiler]Ma’naviy tahdid deganda avvalom bor tili, dini, e’tiqodidan qat’iy nazar, har qaysi odamning tom ma’nodagi erkin inson bo’lib yashashiga qarshi qaratilgan, uning aynan ruhiy dunyosini izdan chiqarish maqsadini ko’zda kutadigan mafkuraviy, g`oyaviy va infarmatsion hurjlarni nazarda tutish lozim.[/spoiler] 55. Muhandislar sultoni kim va uning asari qanday nomlanadi?[spoiler]Imom al Buxoriy, "Al jome’ as sahih” asari[/spoiler] 56. Iso at Termiziy "Sunnai Termiziy” asarida qanday g`oyalarni targ`ib etgan?[spoiler] Insof va adolat, insonparvalik g`oyalarini[/spoiler] 57. "Astronomiya asoslari haqidagi kitob” qachon va qaysi tillarda tarjima qilingan?[spoiler]XII-asrda, Lotin va irvit tillarda[/spoiler] 58. 1647-yilda nashr etilgan "Selenografiya” asarining muallifi kim?[spoiler]Yan Gaveliy[/spoiler] 59. Qachon Prezdentlik lavozimi joriy etilgan?[spoiler]Yan 1990-yil 24-mart[/spoiler] 60. Istiqbolimizdan bir yil-u to’rt oy oldin qanday voqea ro`y berdi? [spoiler]Davlat tili to’g`risida qonun qabul qilindi.[/spoiler] 61. Qarshi shahrining necha yilligi hisoblangan?[spoiler]2700 yilligi[/spoiler] 62. Miiliy ma’naviyatning shakllantiradigan asosiy omillardan biri bu...[spoiler]Ta’lim tarbiya tizimidir[/spoiler] 63. Maktab ta’limini rivojlantirish umummilliy davlat dasturi qaysi yillarda belgilangan?[spoiler]2004-2009-yillarda [/spoiler] 64. Milliy g`oyamizning uzviy tarkibiy qismlarini tashkil qiladigan tamoyilarni sanab bering?[spoiler]Komil inson, ijtimoiy hamkordlik, millatlar aro totuvlik, dinlar aro bag`ri kenglik[/spoiler] 65. Bizning eng ulug` maqsadimiz, g`oyamiz nimadan iborat?[spoiler]O’zbekistonning bitta yo’li bor- mustaqillikni mustahkamlab, mamlaktimizni har tamonlama yuksaltirib, yorug` va erkin hayot sari olg`a yurish.[/spoiler] 66. Qanday masala biz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega?[spoiler]Mamlakatimzda yangi hayot, yangi jamiyat poydevorini barpo etishda, erkin fuqora ma’naviyatini shakllantirish masalasi[/spoiler] 67. Islohatimizning samaradorligi avvalo bir qator jixatlarga bog`liqdir. Ularning eng muhimini toping?[spoiler]Jamiyatning tafakkurining o’zgarishi va yuksalishi bilan uzviy bog`liqdir. [/spoiler] 68. Qachon Prezidentlik lavozimi joriy etilgan?[spoiler]1990-yil 24-mart[/spoiler] 69. Xalq ma’naviyatining munosib egalari kimlar himoblanadi?[spoiler]Yoshlar[/spoiler] 70. Ijtiomiy – siyosiy qaramlik qancha vaqt davom etdi?[spoiler]bir yarim asr yoki 150 yil [/spoiler] 71. Qaramlikdan keyingi dastlabki paytlarda mutloqo tabiiy ravishda o’ziga xos qanday qoniniyat asosida kechgan?[spoiler]"Inkorni-inkor” qonuniyati[/spoiler] 72. Qadriyat nima?[spoiler]Tarix sinovlaridan o’tgan, milliy manfa’tlarimiz, bugungi va ertangi orzu intilishlarimizga, taraqqiyot talablariga to’la javob beradigan yillar o’tgan sari qadri o’tib boradigan g`oya va tushunchalarni qadriyat deb bilamiz.[/spoiler] 73. Milliy qadriyat nima?[spoiler]Yoshlarimizni ruhiy yuksalishga davat etuvchi insonni ichki olamini boyituvchi, uning iroda va e’tiqodini mustahkamlovchi vijdonni uyg`otuvchi qudratli, botiniy kuch. [/spoiler] 74. Millatning ruhi nima?[spoiler]Ona tili[/spoiler] 75. Abdulla Avloniy til haqida nima degan edi?[spoiler]Har bir davlatning dunyoda borligini ko’rastadigan oynai-hayoti til va adabiyotdir. Milliy tilni yo’qotmak millatning ruhini yo’qotmakdur[/spoiler] 76. Davltaning qonun yli bilan qo’riqlandigan muqaddas timsollarini aytib bering?[spoiler]Bayroq, gerb, madhiya, konstitutsiya, o’zbek tili [/spoiler] 77. Qachon ma’rifatparvar ziyoliylarimizning sa’yi harakati bilan lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosi ishlab chiqildi va joriy etildi?[spoiler]1929-yilda.[/spoiler] 78. Lotin yozuvidagi o’zbek alifbosini joriy etish to’g`risidagi Qonun qachon qabul qilindi?[spoiler]1993-yil 2-sentyabr, yangi tahrirda 1995-yil dekabr[/spoiler] 79. Ioshkent shahri qadimgi darvozalari nomlarini toping?[spoiler]Samarqand, Beshyog`och, Ko’kcha, Chig`atoy, Sabg`on, Labzak, Taxtapul, Qorasaroy, Kamalon, Qo’ymas, Qo’qon, Qashg`ar[/spoiler] 80. Qachon sobiq SSSR hududida mudhish ommaviy siyosiy qatag`onlar amalga oshirilgan?[spoiler]1937-1953 yillarda.[/spoiler] 81. Qachondan etiboran 31-avgust yurtimizda "Qatog`on qurbonlarini yod etish” kuni sifatida nishonlanadigan bo’ldi?[spoiler]2001-yil[/spoiler] 82. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida qatag`on yillarida xalqimizning minglab farzandlari qatl etilib, nom nishonsiz ko’mib tashlangan, necha yillar davomida qarovsiz qolib kelgan "Bo’zsuv” kanali sog`ilidagim Alvastiko’prik neb nom olgan jarlik o’rniga qachon Shahidlar xotirasi neb nomlangan xiyoboni tashkil etilgan?[spoiler]2000-yil[/spoiler] 83. "Xotira” kitobi qachon chop etildi va jilddan iborat?[spoiler]1995-yil 35 jilddan.[/spoiler] 84. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida quyidagi norma keltirgan? "O’zbekiston Respublikasining davlat tilidir O’zbekiston Respublikasi o’z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va ellatlarning tillari, urf-odat va ananalari hurmat qilishni ta’minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yarashadi.” [spoiler]1-bo’lim "Asosiy prinsiplar” 1-bobi " Davlat suverenteti” ning 4-moddasi [/spoiler] 85. Taraqqiyotning o’zbek modeli bosqichlarini ayting?[spoiler]Iqtisodning siyosatdan ustivorligi, Davlat bosh islohatchi, Qonun ustivorligi, Aholini ijtimoiy himoyalash, Bozor iqtisodiga bosqichma-bosqich o’tish.[/spoiler] 86. Biz qanday jamiyatda yashamoqdamiz?[spoiler]Bugun biz tez sur’atlar bilan o’zgarib borayotgan, inosoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o’ta shiddatli va murakkab bir zamonda yashamoqdamiz. [/spoiler] 87. Hozirgi davrni qanday nomlar bilna atashmoqda?[spoiler] 1.Taffakkur asri 2.Yuksak texnologiyalar asri, 3.Yalpi axborotlashuv asri[/spoiler] 88. Ko’pchilik ongida bu davr qanday davr tariqasida tasavvur o`yg`otmoqda?[spoiler] Globallashuv asri[/spoiler] 89. Globallashuv fenomini nima?[spoiler] Bu atama bugungi kunda ilmiy falsafiy, hayotiy tushuncha sifatida juda keng ma’noni anglatib kelmoqda. Umumiy nuqtai nazarga qaraganda, bu jarayon mutloqo yangicha ma’no mazmundagi xo’jalik ijtimoiy-siyosiy, tabiiy biologik global muhitni shakllanishini va shu bilan birga mavjud milliy mintaqaviy muammolarning jahon miqyosidagi muammolarga aylanib borishini ifoda etmoqda.[/spoiler] 90. Globallashuv bu avvalo nima?[spoiler]Globallashuv bu avvalo- hayot suratlarining biqiyos darajada tezlashuvi demakdir.[/spoiler] 91. Qanday kayfiyatdagi xalq yoki milllat taraqiyotdan 100 yillar orqada qolib ketishi hech gap emas?[spoiler]Bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi harakaklar shu qadar tezkorki, enda ilgargidek, ha, bu voqea

Maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing.Ma`lumot
Mehmon guruhida bo`lgan Foydalanuvchilar ushbu maqolaga sharh qoldira olishmaydi.

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish