(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» » » Geografiya fani o`qituvchilari uchun savollar

Geografiya fani o`qituvchilari uchun savollar

  • 10-04-2018, 10:15
  • ziyo11
  •  
  • 2169
  •  
  •  

1. Umumiy orta talim muassasalarida tabiiyot va geografiya, amaliy geografiya oquv fanini organishda umumiy orta talim maktablarining boshlang`ich 4-sinf bitiruvchilari Tabiiyot fanini organishning boshlang`ich darajasini belgilang?

A. A1

B. A1+

C. A2

D. A2+

  /
 

2. Umumiy orta talim muassasalarida tabiiyot va geografiya, amaliy geografiya oquv fanini organishda Tabiiyot fani chuqur organiladigan ixtisoslashtirilgan umumiy orta talim maktablarining 4-sinf bitiruvchilari Tabiiyot fanini organishning kuchaytirilgan boshlang`ich darajasini belgilang?

A. A1

B. A1+

C. A2

D. A2+

  /

3. Umumiy orta talim muassasalarida tabiiyot va geografiya, amaliy geografiya oquv fanini organishda Umumiy orta talim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari Geografiya fanini organishning tayanch darajasini belgilang?

A. B2+

B. A1+

C. A2

D. A2+

  /

4. Umumiy orta talim muassasalarida tabiiyot va geografiya, amaliy geografiya oquv fanini organishda Geografiya fani chuqur organiladigan ixtisoslashtirilgan umumiy orta talim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari Geografiya fanini organishning kuchaytirilgan tayanch darajasini belgilang?

A. B2+

B. A1+

C. A2

D. A2+

  /

5. Orta maxsus, kasb-hunar talimi Amaliy geografiya faniga chuqurlashtirilmagan orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilari Amaliy geografiya fanini organishning umumiy darajasini belgilang?

A. B1+

B. B1

C. A2

D. A2+

  /

6. Orta maxsus, kasb-hunar talimi Amaliy geografiya faniga chuqurlashtirilgan orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilari Amaliy geografiya fanini organishning kuchaytirilgan umumiy darajasini belgilang?

A. B1+

B. B1

C. A2

D. A2+

  /

7. Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimida tabiiyot va geografiya oquv fanini oqitishning asosiy maqsadi nima?

A. Oquvchilarda tayanch hamda tabiiyot va geografiya oquv faniga oid umumiy kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

B. Oquvchilarda atrofimizdagi olamga, oz Vataniga muhabbat hissini uyg`otish, tabiatni asrash va muhofaza qilish

C. Tabiatni kuzatish, tahlil qilish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish

D. Tafakkur va bilimlarni egallashi, shu bilan birga ulardan kundalik hayotlarida foydalana olishga orgatishdan iborat

  /

8. Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimida tabiiyot va geografiya fanini oqitishning asosiy vazifalari

A. Yer yuzining tabiiy manzarasi, tabiatdan oqilona foydalanish, Yer yuzidagi global ekologik muammolar haqida fikr-mulohaza yuritishga orgatish

B. Jahon andozalari va milliy rivojlanish manfaatlariga mos keladigan tafakkur va bilimlarni egallashi, shu bilan birga ulardan kundalik hayotlarida foydalana olishga orgatishdan iborat

C. Oquvchilarning hayotiy tasavvurlari bilan amaliy faoliyatlarini umumlashtirib borib, geografik bilimlarni hayotga tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish

D. Oquvchilarda tayanch hamda tabiiyot va geografiya oquv faniga oid umumiy kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

  /

9. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayon hamda hodisalarni kuzatish, aniqlash, tushunish va tushuntirish A1 kompetensiyasini belgilang?

A. Turli malumot manbalaridan foydalangan holda hududlarning kompleks tavsifini mustaqil ravishda tuza oladi

B. Geografik qobiq va uning tarkibiy qismlari litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosferada kechadigan tabiiy hodisa hamda jarayonlarning mohiyatini anglaydi, tushunadi va tushuntira oladi

C. Yer yuzi tabiatining vaqt davomida ozgarishi va rivojlanishi haqida biladi va ayta oladi

D. Ozbekiston Respublikasi va uning viloyatlari tabiati haqida biladi va ayta oladi

  /

10. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayon hamda hodisalarni kuzatish, aniqlash, tushunish va tushuntirish A1+ kompetensiyasini belgilang?

A. Turli malumot manbalaridan foydalangan holda hududlarning kompleks tavsifini mustaqil ravishda tuza oladi

B. Geografik qobiq va uning tarkibiy qismlari litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosferada kechadigan tabiiy hodisa hamda jarayonlarning mohiyatini anglaydi, tushunadi va tushuntira oladi

C. Yer yuzi tabiatining vaqt davomida ozgarishi va rivojlanishi haqida biladi va ayta oladi

D. Ozbekiston Respublikasi va uning viloyatlari tabiati haqida biladi va ayta oladi

  /

11. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayon hamda hodisalarni kuzatish, aniqlash, tushunish va tushuntirish A2 kompetensiyasini belgilang?

A. Turli malumot manbalaridan foydalangan holda hududlarning kompleks tavsifini mustaqil ravishda tuza oladi

B. Geografik qobiq va uning tarkibiy qismlari litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosferada kechadigan tabiiy hodisa hamda jarayonlarning mohiyatini anglaydi, tushunadi va tushuntira oladi

C. Yer yuzi tabiatining vaqt davomida ozgarishi va rivojlanishi haqida biladi va ayta oladi

D. Ozbekiston Respublikasi va uning viloyatlari tabiati haqida biladi va ayta oladi

  /

12. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayon hamda hodisalarni kuzatish, aniqlash, tushunish va tushuntirish A2+ kompetensiyasini belgilang?

A. Turli malumot manbalaridan foydalangan holda hududlarning kompleks tavsifini mustaqil ravishda tuza oladi, tabiiy, iqtisodiy-ijtimoiy hodisa va jarayonlarning turli olcham va kattaliklarini (harorat, yog`in miqdori, aholi soni va hokazolarni) tasvirlovchi grafiklarni tuza oladi

B. Geografik qobiq va uning tarkibiy qismlari litosfera, gidrosfera, atmosfera va biosferada kechadigan tabiiy hodisa hamda jarayonlarning mohiyatini anglaydi, tushunadi va tushuntira oladi

C. Yer yuzi tabiatining vaqt davomida ozgarishi va rivojlanishi haqida biladi va ayta oladi

D. Ozbekiston Respublikasi va uning viloyatlari tabiati haqida biladi va ayta oladi

  /

13. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayon hamda hodisalarni kuzatish, aniqlash, tushunish va tushuntirish B1 kompetensiyasini belgilang?

A. Turli malumot manbalaridan foydalangan holda hududlarning kompleks tavsifini mustaqil ravishda tuza oladi, tabiiy, iqtisodiy-ijtimoiy hodisa va jarayonlarning turli olcham va kattaliklarini (harorat, yog`in miqdori, aholi soni va hokazolarni) tasvirlovchi grafiklarni tuza oladi

B. Yer yuzi tabiatiga fazoviy (tashqi) va sayyoraviy (ichki) omillarning tasirini tushunadi va tushuntira oladi

C. Yer yuzi tabiatining vaqt davomida ozgarishi va rivojlanishi haqida biladi va ayta oladi

D. Ozbekiston Respublikasi va uning viloyatlari tabiati haqida biladi va ayta oladi

  /

14. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayon hamda hodisalarni kuzatish, aniqlash, tushunish va tushuntirish B1+ kompetensiyasini belgilang?

A. Turli malumot manbalaridan foydalangan holda hududlarning kompleks tavsifini mustaqil ravishda tuza oladi, tabiiy, iqtisodiy-ijtimoiy hodisa va jarayonlarning turli olcham va kattaliklarini (harorat, yog`in miqdori, aholi soni va hokazolarni) tasvirlovchi grafiklarni tuza oladi

B. Yer yuzi tabiatiga fazoviy (tashqi) va sayyoraviy (ichki) omillarning tasirini tushunadi va tushuntira oladi

C. Yer yuzi tabiatining vaqt davomida ozgarishi va rivojlanishi haqida biladi va ayta oladi

D. Ozbekiston milliy iqtisodiyotida amalga oshirayotgan islohotlar, tarkibiy ozgarishlar, mintaqaviy siyosatning hududlar, jumladan ozi yashaydigan joydagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga tasirini biladi

  /

15. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Geografik obyektlar, joy nomlarini tog`ri qollay olish kompetensiyasi A1 kompetensiyasini belgilang?

A. Davlatlar, ularning poytaxti va yirik shaharlari, Ozbekistondagi ayrim tuman va shaharlar, tabiiy geografik obyektlarning tarixda turli nomlanganligini, geografik obyektlarning qayta nomlanish holatlarini misollar bilan izohlay oladi

B. Joy nomlarining oziga xos mazmun va tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ayta oladi

C. Ozi yashaydigan joy (mahalla, qishloq, tuman, shahar) nomlarini biladi, u yerdagi geografik obyektlarning (tog`, tekislik, suv havzalari va boshqalarning) nomlanishini og`zaki va yozma ravishda tog`ri qollay oladi

D. Materiklar, qitalar va okeanlarning organilish tarixi va uning geografik obyektlar nomlarida aks etganligini ayta oladi

  /

16. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Geografik obyektlar, joy nomlarini tog`ri qollay olish kompetensiyasi A1+ kompetensiyasini belgilang?

A. Davlatlar, ularning poytaxti va yirik shaharlari, Ozbekistondagi ayrim tuman va shaharlar, tabiiy geografik obyektlarning tarixda turli nomlanganligini, geografik obyektlarning qayta nomlanish holatlarini misollar bilan izohlay oladi

B. Joy nomlarining oziga xos mazmun va tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ayta oladi

C. Ozi yashaydigan joy (mahalla, qishloq, tuman, shahar) nomlarini biladi, u yerdagi geografik obyektlarning (tog`, tekislik, suv havzalari va boshqalarning) nomlanishini og`zaki va yozma ravishda tog`ri qollay oladi

D. Materiklar, qitalar va okeanlarning organilish tarixi va uning geografik obyektlar nomlarida aks etganligini ayta oladi

  /

17. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Geografik obyektlar, joy nomlarini tog`ri qollay olish kompetensiyasi A2 kompetensiyasini belgilang?

A. Davlatlar, ularning poytaxti va yirik shaharlari, Ozbekistondagi ayrim tuman va shaharlar, tabiiy geografik obyektlarning tarixda turli nomlanganligini, geografik obyektlarning qayta nomlanish holatlarini misollar bilan izohlay oladi

B. Joy nomlarining oziga xos mazmun va tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ayta oladi

C. Ozi yashaydigan joy (mahalla, qishloq, tuman, shahar) nomlarini biladi, u yerdagi geografik obyektlarning (tog`, tekislik, suv havzalari va boshqalarning) nomlanishini og`zaki va yozma ravishda tog`ri qollay oladi

D. Materiklar, qitalar va okeanlarning organilish tarixi va uning geografik obyektlar nomlarida aks etganligini ayta oladi

  /

18. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Geografik obyektlar, joy nomlarini tog`ri qollay olish kompetensiyasi A2+ kompetensiyasini belgilang?

A. Davlatlar, ularning poytaxti va yirik shaharlari, Ozbekistondagi ayrim tuman va shaharlar, tabiiy geografik obyektlarning tarixda turli nomlanganligini, geografik obyektlarning qayta nomlanish holatlarini misollar bilan izohlay oladi

B. Joy nomlarining oziga xos mazmun va tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ayta oladi

C. Ozi yashaydigan joy (mahalla, qishloq, tuman, shahar) nomlarini biladi, u yerdagi geografik obyektlarning (tog`, tekislik, suv havzalari va boshqalarning) nomlanishini og`zaki va yozma ravishda tog`ri qollay oladi

D. Materiklar, qitalar va okeanlarning organilish tarixi va uning geografik obyektlar nomlarida aks etganligini ayta oladi

  /

19. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Geografik obyektlar, joy nomlarini tog`ri qollay olish kompetensiyasi B1 kompetensiyasini belgilang?

A. Davlatlar, ularning poytaxti va yirik shaharlari, Ozbekistondagi ayrim tuman va shaharlar, tabiiy geografik obyektlarning tarixda turli nomlanganligini, geografik obyektlarning qayta nomlanish holatlarini misollar bilan izohlay oladi

B. Tabiiy obyektlarni mazmun-mohiyatga ega ekanligini biladi

C. Ozi yashaydigan joy (mahalla, qishloq, tuman, shahar) nomlarini biladi, u yerdagi geografik obyektlarning (tog`, tekislik, suv havzalari va boshqalarning) nomlanishini og`zaki va yozma ravishda tog`ri qollay oladi

D. davlatlar, mintaqalar, shaharlar va boshqa obyektlarning nomlari tarixiy, madaniy va siyosiy mazmun-mohiyatga ega ekanligini biladi

  /

20. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Geografik obyektlar, joy nomlarini tog`ri qollay olish kompetensiyasi B1 kompetensiyasini belgilang?

A. Davlatlar, ularning poytaxti va yirik shaharlari, Ozbekistondagi ayrim tuman va shaharlar, tabiiy geografik obyektlarning tarixda turli nomlanganligini, geografik obyektlarning qayta nomlanish holatlarini misollar bilan izohlay oladi

B. davlatlar, mintaqalar, shaharlar va boshqa obyektlarning nomlari tarixiy, madaniy va siyosiy mazmun-mohiyatga ega ekanligini biladi

C. Ozi yashaydigan joy (mahalla, qishloq, tuman, shahar) nomlarini biladi, u yerdagi geografik obyektlarning (tog`, tekislik, suv havzalari va boshqalarning) nomlanishini og`zaki va yozma ravishda tog`ri qollay oladi

D. Tabiiy obyektlarni mazmun-mohiyatga ega ekanligini biladi

  /

21. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Globus, geografik atlas va xaritalardan amaliyotda foydalana olish kompetensiyasi: A1 kompetensiyasini belgilang?

A. Globus va geografik xaritalarning masshtablari yordamida geografik obyektlarning olchamlarini hisoblab chiqara oladi

B. Globus, dunyoning yarim sharlari xaritasi, Ozbekiston tabiiy va siyosiy xaritalaridan geografik obyektlarning joylashgan ornini korsata oladi

C. Globus va geografik xaritalar, oquv atlaslari masshtabi, daraja tori (meridian va parallellar) yordamida geografik obyektlarning joylashgan orni va geografik koordinatalarini hamda olchamlarini aniqlay oladi

D. Xaritalarda qoshimcha malumot sifatida berilgan jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlay oladi; kartografik andozalarni meridian va parallellarning korinishidan ajrata oladi

  /

22. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Globus, geografik atlas va xaritalardan amaliyotda foydalana olish kompetensiyasi: A1+ kompetensiyasini belgilang?

A. Globus va geografik xaritalarning masshtablari yordamida geografik obyektlarning olchamlarini hisoblab chiqara oladi

B. Globus, dunyoning yarim sharlari xaritasi, Ozbekiston tabiiy va siyosiy xaritalaridan geografik obyektlarning joylashgan ornini korsata oladi

C. Globus va geografik xaritalar, oquv atlaslari masshtabi, daraja tori (meridian va parallellar) yordamida geografik obyektlarning joylashgan orni va geografik koordinatalarini hamda olchamlarini aniqlay oladi

D. Xaritalarda qoshimcha malumot sifatida berilgan jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlay oladi; kartografik andozalarni meridian va parallellarning korinishidan ajrata oladi

  /

23. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Globus, geografik atlas va xaritalardan amaliyotda foydalana olish kompetensiyasi: A2 kompetensiyasini belgilang?

A. Globus va geografik xaritalarning masshtablari yordamida geografik obyektlarning olchamlarini hisoblab chiqara oladi

B. Globus, dunyoning yarim sharlari xaritasi, Ozbekiston tabiiy va siyosiy xaritalaridan geografik obyektlarning joylashgan ornini korsata oladi

C. Globus va geografik xaritalar, oquv atlaslari masshtabi, daraja tori (meridian va parallellar) yordamida geografik obyektlarning joylashgan orni va geografik koordinatalarini hamda olchamlarini aniqlay oladi

D. Xaritalarda qoshimcha malumot sifatida berilgan jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlay oladi; kartografik andozalarni meridian va parallellarning korinishidan ajrata oladi

  /

25. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Globus, geografik atlas va xaritalardan amaliyotda foydalana olish kompetensiyasi: A2+ kompetensiyasini belgilang?

A. Globus va geografik xaritalarning masshtablari yordamida geografik obyektlarning olchamlarini hisoblab chiqara oladi

B. Globus, dunyoning yarim sharlari xaritasi, Ozbekiston tabiiy va siyosiy xaritalaridan geografik obyektlarning joylashgan ornini korsata oladi

C. Globus va geografik xaritalar, oquv atlaslari masshtabi, daraja tori (meridian va parallellar) yordamida geografik obyektlarning joylashgan orni va geografik koordinatalarini hamda olchamlarini aniqlay oladi

D. Xaritalarda qoshimcha malumot sifatida berilgan jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlay oladi; kartografik andozalarni meridian va parallellarning korinishidan ajrata oladi

  /

26. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Globus, geografik atlas va xaritalardan amaliyotda foydalana olish kompetensiyasi: B1 kompetensiyasini belgilang?

A. Globus va geografik xaritalarning masshtablari yordamida geografik obyektlarning olchamlarini hisoblab chiqara oladi

B. Globus, dunyoning yarim sharlari xaritasi, Ozbekiston tabiiy va siyosiy xaritalaridan geografik obyektlarning joylashgan ornini korsata oladi

C. Yevropa, Osiyo, Shimoliy Amerika, Lotin Amerikasi, Afrika, Avstraliya va Okeaniya kabi yirik mintaqalardagi dolzarb ekologik muammolarning mohiyati va kelib chiqishi omillarini tahlil qila oladi

D. Xaritalarda qoshimcha malumot sifatida berilgan jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlay oladi; kartografik andozalarni meridian va parallellarning korinishidan ajrata oladi

  /

27. Tabiiyot va geografiya oquv fani boyicha talim oluvchilar tayyorgarligining zarur va yetarlicha darajasi hamda talim muassasalari bitiruvchilariga qoyiladigan malaka talablarida Globus, geografik atlas va xaritalardan amaliyotda foydalana olish kompetensiyasi: B1+ kompetensiyasini belgilang?

A. Xalqaro tashkilotlar va turli davlatlar tomonidan global ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan xatti-harakatlar, bu boradagi tuzilgan va imzolangan xalqaro va davlatlararo shartnomalar haqida biladi va ayta oladi

B. Globus, dunyoning yarim sharlari xaritasi, Ozbekiston tabiiy va siyosiy xaritalaridan geografik obyektlarning joylashgan ornini korsata oladi

C. geografik xaritalar yordamida dunyoning mintaqalari, Markaziy Osiyo va Ozbekistonning tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitiga tavsif beradi va qiyosiy tahlil qila oladi

D. Xaritalarda qoshimcha malumot sifatida berilgan jadval, diagramma va grafiklar bilan ishlay oladi; kartografik andozalarni meridian va parallellarning korinishidan ajrata oladi

  /

Maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing.Sharhlar - 1


??????????? ????!
??????? ???????? ??? ??????????? ? ??? ?????????? ?? ???????? ? ???? ???????? ? ??????: ??? ?????? ????????????? ??????. ???? ???? ???????????? ???? ?????????? ????????, ? ?????? ????? ???????????, ?? ???? ????????? ??????, ??? ?? ?????? ? ???????? ????????.. ????????, ??? ????? ????????? ??????, ??? ?????? ? ??? ??????? ????????.
Ma`lumot
Mehmon guruhida bo`lgan Foydalanuvchilar ushbu maqolaga sharh qoldira olishmaydi.

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish