(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» » » Biologiya fani o`qituvchilari uchun savollar

Biologiya fani o`qituvchilari uchun savollar

  • 10-04-2018, 09:41
  • ziyo11
  •  
  • 2169
  •  
  •  

1. Umumiy orta talim maktablarining biologiya fani chuqur organiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan maktablarning 5-sinf bitiruvchilari Biologiya fanini organishning kuchaytirilgan boshlang`ich darajasi
A.B1
B. B1+
C. A1
D. A1+
  /
2. Umumiy orta talim maktablarining biologiya fani chuqur organiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan maktablarning 9-sinf bitiruvchilari Biologiya fanini organishning kuchaytirilgan tayanch darajasi
A.B1
B. B2+
C. A2+
D. A1+
  /
3. Biologiya faniga chuqurlashtirilmagan orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilari Biologiya fanini organishning umumiy darajasi
A.B1
B. B2+
C. A2+
D. A1+
  /
4. Biologiya faniga chuqurlashtirilgan orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari bitiruvchilari Biologiya fanini organishning kuchaytirilgan umumiy darajasi
A. B1
B. B1+
C. A2+
D. A1+
  /
5. Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalarida biologiya oquv fanini oqitishning maqsadi
A. Tirik organizmlarning yashash muhitiga moslanishlarining vujudga kelishi mexanizmlari haqida malumot berish
B. Oquvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, mantiqiy va ijodiy fikrlashini shakllantirishdan iborat
C. Oquvchilarni ozlarining va ozgalarning salomatliklarini saqlashga, sog`lom turmush tarziga rioya qilishga yonaltirish
D. Tabiat va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bolish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish
  /
6. Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalarida biologiya oquv fanini oqitishning vazifalari: 
A. Oquvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, mantiqiy va ijodiy fikrlashini shakllantirishdan iborat
B. Oquvchilarni ozlarining va ozgalarning salomatliklarini saqlashga, sog`lom turmush tarziga rioya qilishga yonaltirish
C. Oquvchilarga tirik organizmlarning tuzilishi, kopayishi, kelib chiqishida mantiqiy va ijodiy fikrlashini shakllantirishdan iborat
D. Tabiat va inson hayotidagi ahamiyati haqidagi bilimlarni berish
  /
7. Biologik obyektlarni tanish, ularda boradigan jarayonlarni tushunish va izohlash kompetensiyasida A1+ ga qoyiladigan malaka talablari
A. Tabiiy obyektlarni taniydi (hujayra, osimlik, hayvon, zamburug` va bakteriyalar, odam organizmi, tirik organizmlarning tuzilish darajalari), ularning tuzilishidagi oziga xosliklarni anglaydi
B. Genetika asoslaridan olgan nazariy bilimlarini amaliyotga qollash yuzasidan masala va mashqlar yecha oladi va ularni amalda qollay oladi
C. Tirik organizmlarning xilma-xilligini biladi, ularga xos belgilarni tasavvur qila oladi, organizmlarga xos belgilarni qiyoslay oladi, umumiy va farqli jihatlarini tushuntirib bera oladi.
D. Biologik axborotlarning turli manbalari (darslik, oquv qollanmasi, ilmiy-ommabop adabiyotlar, biologik lug`atlar, ensiklopediyalar, elektron-axborot talim resurslari va hokazolar) bilan ishlay oladi, kerakli malumotlarni ajrata oladi, malumotlarni tahlil qiladi va amalda qollay oladi.
  /
8. Biologik obyektlarni tanish, ularda boradigan jarayonlarni tushunish va izohlash kompetensiyasida A2+ ga qoyiladigan malaka talablari
A. Tabiiy obyektlarni taniydi (hujayra, osimlik, hayvon, zamburug` va bakteriyalar, odam organizmi, tirik organizmlarning tuzilish darajalari), ularning tuzilishidagi oziga xosliklarni anglaydi
B. Genetika asoslaridan olgan nazariy bilimlarini amaliyotga qollash yuzasidan masala va mashqlar yecha oladi va ularni amalda qollay oladi
C.Tirik organizmlarning xilma-xilligini biladi, ularga xos belgilarni tasavvur qila oladi, organizmlarga xos belgilarni qiyoslay oladi, umumiy va farqli jihatlarini tushuntirib bera oladi
D. Biologik axborotlarning turli manbalari (darslik, oquv qollanmasi, ilmiy-ommabop adabiyotlar, biologik lug`atlar, ensiklopediyalar, elektron-axborot talim resurslari va hokazolar) bilan ishlay oladi, kerakli malumotlarni ajrata oladi, malumotlarni tahlil qiladi va amalda qollay oladi
  /
9. Biologik obyektlarni tanish, ularda boradigan jarayonlarni tushunish va izohlash kompetensiyasida A1 ga qoyiladigan malaka talablari
A. Tabiiy obyektlarni taniydi (hujayra, osimlik, hayvon, zamburug` va bakteriyalar, odam organizmi, tirik organizmlarning tuzilish darajalari), ularning tuzilishidagi oziga xosliklarni anglaydi
B. Genetika asoslaridan olgan nazariy bilimlarini amaliyotga qollash yuzasidan masala va mashqlar yecha oladi va ularni amalda qollay oladi
C. Tirik organizmlarning xilma-xilligini biladi, ularga xos belgilarni tasavvur qila oladi, organizmlarga xos belgilarni qiyoslay oladi, umumiy va farqli jihatlarini tushuntirib bera oladi
D. Biologik axborotlarning turli manbalari (darslik, oquv qollanmasi, ilmiy-ommabop adabiyotlar, biologik lug`atlar, ensiklopediyalar, elektron-axborot talim resurslari va hokazolar) bilan ishlay oladi, kerakli malumotlarni ajrata oladi, malumotlarni tahlil qiladi va amalda qollay oladi
  /
10. Biologik obyektlarni tanish, ularda boradigan jarayonlarni tushunish va izohlash kompetensiyasida A2 ga qoyiladigan malaka talablari
A. Tabiiy obyektlarni taniydi (hujayra, osimlik, hayvon, zamburug` va bakteriyalar, odam organizmi, tirik organizmlarning tuzilish darajalari), ularning tuzilishidagi oziga xosliklarni anglaydi
B. Genetika asoslaridan olgan nazariy bilimlarini amaliyotga qollash yuzasidan masala va mashqlar yecha oladi va ularni amalda qollay oladi
C.Tirik organizmlarning xilma-xilligini biladi, ularga xos belgilarni tasavvur qila oladi, organizmlarga xos belgilarni qiyoslay oladi, umumiy va farqli jihatlarini tushuntirib bera oladi
D. Biologik axborotlarning turli manbalari (darslik, oquv qollanmasi, ilmiy-ommabop adabiyotlar, biologik lug`atlar, ensiklopediyalar, elektron-axborot talim resurslari va hokazolar) bilan ishlay oladi, kerakli malumotlarni ajrata oladi, malumotlarni tahlil qiladi va amalda qollay oladi
  /
11. Biologik obyektlarni tanish, ularda boradigan jarayonlarni tushunish va izohlash kompetensiyasida B1 ga qoyiladigan malaka talablari
A. Tabiiy obyektlarni taniydi (hujayra, osimlik, hayvon, zamburug` va bakteriyalar, odam organizmi, tirik organizmlarning tuzilish darajalari), ularning tuzilishidagi oziga xosliklarni anglaydi
B. Genetika asoslaridan olgan nazariy bilimlarini amaliyotga qollash yuzasidan masala va mashqlar yecha oladi va ularni amalda qollay oladi
C. Tirik organizmlarning xilma-xilligini biladi, ularga xos belgilarni tasavvur qila oladi, organizmlarga xos belgilarni qiyoslay oladi, umumiy va farqli jihatlarini tushuntirib bera oladi
D. Biologiya fanidagi kashfiyotlarning ahamiyati, tirik tabiatning qonuniyatlari, biologik xilma-xillik haqida, atamalar, xususiy va umumbiologik tushunchalar, qonunlar, nazariyalar, gipotezalarning mazmun-mohiyatini tushunadi, oz fikrini bayon eta oladi va asoslaydi, tushunchalarni tahlil qiladi, umumlashtiradi, xulosalar chiqara oladi
  /
12. Biologik obyektlarni tanish, ularda boradigan jarayonlarni tushunish va izohlash kompetensiyasida B1+ ga qoyiladigan malaka talablari
A. Tirik tabiatning qonuniyatlari, biologik xilma-xillik, xususiy va umumbiologik tushunchalar, biologik qonuniyatlarning mazmun-mohiyatini tushuntirib bera oladi va biologiyadan olgan bilimlarini hayotda qollay oladi
B. Genetika asoslaridan olgan nazariy bilimlarini amaliyotga qollash yuzasidan masala va mashqlar yecha oladi va ularni amalda qollay oladi
C.Tirik organizmlarning xilma-xilligini biladi, ularga xos belgilarni tasavvur qila oladi, organizmlarga xos belgilarni qiyoslay oladi, umumiy va farqli jihatlarini tushuntirib bera oladi
D. Biologik axborotlarning turli manbalari (darslik, oquv qollanmasi, ilmiy-ommabop adabiyotlar, biologik lug`atlar, ensiklopediyalar, elektron-axborot talim resurslari va hokazolar) bilan ishlay oladi, kerakli malumotlarni ajrata oladi, malumotlarni tahlil qiladi va amalda qollay oladi
  /
13. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlarni kuzatish, tajribalar otkazish va xulosa qilish kompetensiyasida A1+ ga qoyiladigan malaka talablari
A. Maktab tajriba maydonida va sinf xonalarida ostirilayotgan osimliklarni taniydi, maktabning tirik burchagidagi va tabiatdagi hayvonlarni kuzata oladi
B. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlar, tirik organizmlarning moslanishi va tarqalishini organish uchun tajriba va kuzatishlarni aniq maqsad va reja asosida olib boradi, malumotlar toplaydi, natijalarni qayd etadi, olingan natijalarni tahlil qila oladi, umumlashtiradi, xulosa qila oladi
C. Maktab tajriba maydonida ostirilayotgan osimliklar va uning organlaridan gerbariy tayyorlay oladi, umurtqasiz hayvonlardan kolleksiyalar toplash yollarini biladi va ularni izohlay oladi, tayyorlangan kolleksiyalarni tushuntira oladi va xulosalar chiqara oladi
D. Tabiatda organizmlarning moslanishi va tarqalishi yuzasidan olib borilgan kuzatishlar asosida ularni himoya qilish yollarini biladi va tushuntira oladi
  /
14. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlarni kuzatish, tajribalar otkazish va xulosa qilish kompetensiyasida A2+ ga qoyiladigan malaka talablari
A. Maktab tajriba maydonida va sinf xonalarida ostirilayotgan osimliklarni taniydi, maktabning tirik burchagidagi va tabiatdagi hayvonlarni kuzata oladi
B. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlar, tirik organizmlarning moslanishi va tarqalishini organish uchun tajriba va kuzatishlarni aniq maqsad va reja asosida olib boradi, malumotlar toplaydi, natijalarni qayd etadi, olingan natijalarni tahlil qila oladi, umumlashtiradi, xulosa qila oladi
C. Maktab tajriba maydonida ostirilayotgan osimliklar va uning organlaridan gerbariy tayyorlay oladi, umurtqasiz hayvonlardan kolleksiyalar toplash yollarini biladi va ularni izohlay oladi, tayyorlangan kolleksiyalarni tushuntira oladi va xulosalar chiqara oladi
*D. Tabiatda organizmlarning moslanishi va tarqalishi yuzasidan olib borilgan kuzatishlar asosida ularni himoya qilish yollarini biladi va tushuntira oladi
  /
15. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlarni kuzatish, tajribalar otkazish va xulosa qilish kompetensiyasida A1 ga qoyiladigan malaka talablari
A. Maktab tajriba maydonida va sinf xonalarida ostirilayotgan osimliklarni taniydi, maktabning tirik burchagidagi va tabiatdagi hayvonlarni kuzata oladi
B. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlar, tirik organizmlarning moslanishi va tarqalishini organish uchun tajriba va kuzatishlarni aniq maqsad va reja asosida olib boradi, malumotlar toplaydi, natijalarni qayd etadi, olingan natijalarni tahlil qila oladi, umumlashtiradi, xulosa qila oladi
C. Maktab tajriba maydonida ostirilayotgan osimliklar va uning organlaridan gerbariy tayyorlay oladi, umurtqasiz hayvonlardan kolleksiyalar toplash yollarini biladi va ularni izohlay oladi, tayyorlangan kolleksiyalarni tushuntira oladi va xulosalar chiqara oladi
D. Tabiatda organizmlarning moslanishi va tarqalishi yuzasidan olib borilgan kuzatishlar asosida ularni himoya qilish yollarini biladi va tushuntira oladi
  /
16. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlarni kuzatish, tajribalar otkazish va xulosa qilish kompetensiyasida A2 ga qoyiladigan malaka talablari
A. Maktab tajriba maydonida va sinf xonalarida ostirilayotgan osimliklarni taniydi, maktabning tirik burchagidagi va tabiatdagi hayvonlarni kuzata oladi
B. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlar, tirik organizmlarning moslanishi va tarqalishini organish uchun tajriba va kuzatishlarni aniq maqsad va reja asosida olib boradi, malumotlar toplaydi, natijalarni qayd etadi, olingan natijalarni tahlil qila oladi, umumlashtiradi, xulosa qila oladi
C. Maktab tajriba maydonida ostirilayotgan osimliklar va uning organlaridan gerbariy tayyorlay oladi, umurtqasiz hayvonlardan kolleksiyalar toplash yollarini biladi va ularni izohlay oladi, tayyorlangan kolleksiyalarni tushuntira oladi va xulosalar chiqara oladi
D. Tabiatda organizmlarning moslanishi va tarqalishi yuzasidan olib borilgan kuzatishlar asosida ularni himoya qilish yollarini biladi va tushuntira oladi
  /
17. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlarni kuzatish, tajribalar otkazish va xulosa qilish kompetensiyasida B1ga qoyiladigan malaka talablari
A. Maktab tajriba maydonida va sinf xonalarida ostirilayotgan osimliklarni taniydi, maktabning tirik burchagidagi va tabiatdagi hayvonlarni kuzata oladi
B. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlar, tirik organizmlarning moslanishi va tarqalishini organish uchun tajriba va kuzatishlarni aniq maqsad va reja asosida olib boradi, malumotlar toplaydi, natijalarni qayd etadi, olingan natijalarni tahlil qila oladi, umumlashtiradi, xulosa qila oladi
C. Didaktik va tarqatma materiallar, laboratoriya jihozlari, kimyoviy reaktivlar bilan ishlay oladi, ekotizimlarning oziq zanjirini tuza oladi, tabiatda va biologiya oquv xonasida xavfsizlik qoidalariga rioya qiladi
D. Tabiatda organizmlarning moslanishi va tarqalishi yuzasidan olib borilgan kuzatishlar asosida ularni himoya qilish yollarini biladi va tushuntira oladi
  /
18. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlarni kuzatish, tajribalar otkazish va xulosa qilish kompetensiyasida B1+ga qoyiladigan malaka talablari
A. Maktab tajriba maydonida va sinf xonalarida ostirilayotgan osimliklarni taniydi, maktabning tirik burchagidagi va tabiatdagi hayvonlarni kuzata oladi
B. Biologik obyektlarda boradigan jarayonlar, tirik organizmlarning moslanishi va tarqalishini organish uchun tajriba va kuzatishlarni aniq maqsad va reja asosida olib boradi, malumotlar toplaydi, natijalarni qayd etadi, olingan natijalarni tahlil qila oladi, umumlashtiradi, xulosa qila oladi
C. Didaktik va tarqatma materiallar, laboratoriya jihozlari, kimyoviy reaktivlar bilan ishlay oladi, ekotizimlarning oziq zanjirini tuza oladi, tabiatda va biologiya oquv xonasida xavfsizlik qoidalariga rioya qiladi
D. Biologik obyekt, hodisa, jarayonlar ustida aniq maqsad va reja asosida tajriba va kuzatishlarni tizimli tarzda olib bora oladi, muayyan mavzular yuzasidan laboratoriya mashg`ulotlarini mustaqil ravishda bajaradi, olingan natijalarni tahlil qila oladi
  /
19. Sog`lom turmush tarzi va ekologik kompetensiya A1 ga qoyiladigan malaka talablari
A. Salomatlikni asrash va tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalarini, organizmni chiniqtirish yollarini biladi va unga amal qila oladi
B. Tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalari va sog`lom turmush tarzi asoslarini biladi, ozining va ozgalarning sog`lig`ini asrash qoidalarini biladi va oz organizmini nazorat qila oladi
C. Odamda uchraydigan irsiy kasalliklar va ularning oldini olish haqidagi malumotlarni biladi
D. Ekologik omillarning tabiatga va inson salomatligiga ijobiy va salbiy tasirlarini izohlaydi va ularni ozgalarga tushuntira oladi
  /
20. Sog`lom turmush tarzi va ekologik kompetensiya A1+ ga qoyiladigan malaka talablari
A. Salomatlikni asrash va tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalarini, organizmni chiniqtirish yollarini biladi va unga amal qila oladi
B. Tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalari va sog`lom turmush tarzi asoslarini biladi, ozining va ozgalarning sog`lig`ini asrash qoidalarini biladi va oz organizmini nazorat qila oladi
C. Odamda uchraydigan irsiy kasalliklar va ularning oldini olish haqidagi malumotlarni biladi
D. Ekologik omillarning tabiatga va inson salomatligiga ijobiy va salbiy tasirlarini izohlaydi va ularni ozgalarga tushuntira oladi
  /
21. Sog`lom turmush tarzi va ekologik kompetensiya A2 ga qoyiladigan malaka talablari
A. Salomatlikni asrash va tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalarini, organizmni chiniqtirish yollarini biladi va unga amal qila oladi
B.Tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalari va sog`lom turmush tarzi asoslarini biladi, ozining va ozgalarning sog`lig`ini asrash qoidalarini biladi va oz organizmini nazorat qila oladi
C. Odamda uchraydigan irsiy kasalliklar va ularning oldini olish haqidagi malumotlarni biladi
D. Ekologik omillarning tabiatga va inson salomatligiga ijobiy va salbiy tasirlarini izohlaydi va ularni ozgalarga tushuntira oladi
  /
22. Sog`lom turmush tarzi va ekologik kompetensiya A2+ ga qoyiladigan malaka talablari
A. Salomatlikni asrash va tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalarini, organizmni chiniqtirish yollarini biladi va unga amal qila oladi
B. Tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalari va sog`lom turmush tarzi asoslarini biladi, ozining va ozgalarning sog`lig`ini asrash qoidalarini biladi va oz organizmini nazorat qila oladi
C. Odamda uchraydigan irsiy kasalliklar va ularning oldini olish haqidagi malumotlarni biladi
D. Ekologik omillarning tabiatga va inson salomatligiga ijobiy va salbiy tasirlarini izohlaydi va ularni ozgalarga tushuntira oladi
  /
23. Sog`lom turmush tarzi va ekologik kompetensiya B1 ga qoyiladigan malaka talablari
A. Salomatlikni asrash va tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalarini, organizmni chiniqtirish yollarini biladi va unga amal qila oladi
B. Tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalari va sog`lom turmush tarzi asoslarini biladi, ozining va ozgalarning sog`lig`ini asrash qoidalarini biladi va oz organizmini nazorat qila oladi
C. Odamda uchraydigan irsiy kasalliklar va ularning oldini olish haqidagi malumotlarni biladi
D. Sog`lom turmush tarzi meyorlariga rioya qiladi, ozining va ozgalarning sog`lig`ini asrash va qadrlash, organizmidagi ozgarishlarni nazorat qilish, reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, jismoniy mehnat va aqliy faoliyatni uyg`un ravishda amalga oshirishning ahamiyatini biladi
  /
24. Sog`lom turmush tarzi va ekologik kompetensiya B1+ ga qoyiladigan malaka talablari
A. Salomatlikni asrash va tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalarini, organizmni chiniqtirish yollarini biladi va unga amal qila oladi
B.Tabiatda ozini tutishning asosiy qoidalari va sog`lom turmush tarzi asoslarini biladi, ozining va ozgalarning sog`lig`ini asrash qoidalarini biladi va oz organizmini nazorat qila oladi
C. Tabiat inson jamiyat munosabatlarini anglagan holda sog`lom turmush tarzi meyorlarini tushuntirib, unga amal qilish yollarini ochib bera oladi; sayyoramizdagi global, mintaqaviy va mahalliy ekologik muammolarni anglab, ularni hal etish yuzasidan olib borilayotgan tadbirlarda faol ishtirok etadi
D. Sog`lom turmush tarzi meyorlariga rioya qiladi, ozining va ozgalarning sog`lig`ini asrash va qadrlash, organizmidagi ozgarishlarni nazorat qilish, reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, jismoniy mehnat va aqliy faoliyatni uyg`un ravishda amalga oshirishning ahamiyatini biladi

 

  /
  

Maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing.Ma`lumot
Mehmon guruhida bo`lgan Foydalanuvchilar ushbu maqolaga sharh qoldira olishmaydi.

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish