(+99879) 224-01-21 Maktab ma`muriyati
» » » Namunaviy attestatsiya savollari 4-variant

Namunaviy attestatsiya savollari 4-variant

  • 5-04-2018, 09:20
  • ziyo11
  •  
  • 2460
  •  
  •  

1.Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimining davlat talim standartlari qanday meyoriy hujjatga asosan tasdiqlandi?

A. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan

B. Ozbekiston Respublikasi Oliy majlisining qonuniga asosan

C. Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan

D. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi va Oliy talim vazirligining qoshma buyrug`iga asosan

  /

2.Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 187-sonli qarori qachon qabul qilindi?

A. 2017-yil 6-aprel

B. 1999-yil 16-avgust

C. 1998-yil 6-sentyabr

D. 2000-yil 14-avgust

  /

3. 2017-yil 6-aprelda Vazirlar Mahkamasining 187-sonli qarorining qabul qilinishi qaysi hujjatni bekor qildi?

A. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 451-sonli qarorini

B. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 911-sonli qarorini

C. Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 390-sonli qarorini

D. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi va Oliy talim vazirligining 49-sonli qoshma buyrug`ini

  /

4.Umumiy orta talimning davlat talim standarti "Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimining davlat talim standartlarining qaysi qismiga asosan tasdiqlandi?

A. 2 ilovaga muvofiq

B. 1 ilovaga muvofiq

C. 3 ilovaga muvofiq

D. 4 ilovaga muvofiq

  /

5.Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari uchun umumtalim fanlaridan oquv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqishga qoyiladigan umumiy talablar nechanchi ilovaga muvofiq tasdiqlangan?

A. 2 ilovaga muvofiq

B. 5 ilovaga muvofiq

C. 3 ilovaga muvofiq

D. 4 ilovaga muvofiq

  /

6.Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimining davlat talim standartlari qachondan boshlab bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etiladi?

A. 2017-2018-oquv yilidan boshlab

B. 2018-2019-oquv yilidan boshlab

C. 2016-2017-oquv yilidan boshlab

D. 2019-2020-oquv yilidan boshlab

  /

7.Umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimining davlat talim standartlari talablari asosida oquv dasturlarini yangidan ishlab chiqib, belgilangan tartibda tasdiqlash hamda umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalariga yetkazish vazifasi qancha muddatda deb belgilab qoyildi?

A. 2 oy muddatda

B. 1 oy muddatda

C. 3 oy muddatda

D. 15 kun muddatda

  /

8.Ikki oy muddatda umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimining davlat talim standartlari talablari asosida oquv dasturlarini yangidan ishlab chiqib, belgilangan tartibda tasdiqlash hamda umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalariga yetkazish vazifasi kimlarga yuklandi?

A. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi hamda Oliy va orta maxsus talim vazirligining Orta maxsus, kasb-hunar talimi markaziga

B. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligiga

C. Oliy va ortamaxsus talim vazirligiga

D. Kasb-hunar talimi markaziga

  /

9.Yaratilayotgan oquv-metodik majmualarning oquvchilarni mantiqiy fikrlashga undaydigan, rasmlarga boy, zamonaviy matbaa talablariga javob beradigan shakllarda chop etilishini taminlash qancha muddatda amalga oshirish kerak deb belgilab qoyildi?

A. 2 oy muddatda

B. 1 oy muddatda

C. 3 oy muddatda

D. 15 kun muddatda

  /

10.Vazirlar Mahkamasining 187-sonli qarorining bajarilishini nazorat qilish kimga yuklatildi?

A. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi hamda Oliy talimga

B. Vazirlar Mahkamasining Talim va ilm-fan masalalari axborot-tahlil departamentiga

C. Bosh Vazirga

D. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi, Oliy talim va kasb-hunar talimi markaziga

  /

11.Davlat talim standartini ishlab chiqish qanday hujjatlarga asoslandi?

A. Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Talim tog`risidagi Ozbekiston Respublikasi Qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi tog`risidagi Ozbekiston Respublikasi Qonuni, Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Uzluksiz talim tizimi uchun davlat talim standartlarini ishlab chiqish va amalda joriy etish tog`risida 1998-yil 5-yanvardagi 5-son qarori, Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Uzluksiz talim tizimining chet tillar boyicha davlat talim standartini tasdiqlash tog`risida 2013-yil 8-maydagi 124-son qarori; Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Umumiy orta talim tog`risidagi nizomni tasdiqlash tog`risidagi 2017-yil 15-martdagi 140-son qarori

B. Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Talim tog`risidagi Ozbekiston Respublikasi Qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi tog`risidagi OzbekistonRespublikasi Qonuni

C. Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Uzluksiz talim tiziminingchet tillar boyicha davlat talim standartini tasdiqlash tog`risida 2013-yil 8-maydagi 124-son qarori; Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Umumiy orta tlim tog`risidagi nizomni tasdiqlash tog`risidagi 2017-yil 15-martdagi 140-son qarori

D. Talim tog`risidagi Ozbekiston Respublikasi Qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi tog`risidagi Ozbekiston Respublikasi Qonuni, Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Uzluksiz talim tizimi uchun davlat talim standartlarini ishlab chiqish va amalda joriy etish tog`risida 1998-yil 5-yanvardagi 5-son qarori

  /

12. Davlat talim standartining maqsadi...

A.Umumiy orta talim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg`or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, manaviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat

B. manaviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat

C.umumiy orta talim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar

D. rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg`or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish

  /

13. Davlat talim standartining vazifalari...

A. Umumiy orta talim mazmuni va sifatiga qoyiladigan talablarni belgilash

B. Kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun talim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini taminlash, davlat talim standartlari talablarining talim sifati va kadrlar tayyorlashga qoyiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini taminlash,umumiy orta talim mazmuni va sifatiga qoyiladigan talablarni belgilash, oquv-tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiyatexnologiyalarini joriy etish, umumiy orta talim muassasalarining oquvchilari va bitiruvchilarining malakasiga qoyiladigan talablarni belgilash

C. Davlat talim standartlari talablarining talim sifati va kadrlar tayyorlashga qoyiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini taminlash

D. Oquv-tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiyatexnologiyalarini joriy etish, umumiy orta talim muassasalarining oquvchilari va bitiruvchilarining malakasiga qoyiladigan talablarni belgilash

  /

14. Umumiy orta talim davlat talim standartining asosiy prinsiplari nechta?

A. 4 ta;

B. 7 ta;

C. 5 ta;

D. 8 ta

  /

15. Qaysi meyoriy hujjatlar umumiy orta talimning davlat talim standartining tarkibiy qismlariga kiradi?

A. umumiy orta talimning tayanch oquv rejasi, umumiy orta talimning oquv dasturi, umumiy orta talimning malaka talablari, baholash tizimi

B. umumiy orta talimning tayanch oquv rejasi

C. umumiy orta talimning oquv dasturi

D. umumiy orta talimning malaka talablari, baholash tizimi

  /

16. Qanday meyoriy hujjatga tayanch oquv reja deb ataladi?

A. umumiy orta talim muassasalarida oqitiladigan oquv fanlari nomi, oquv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning sinflar boyicha taqsimoti belgilangan hujjat

B. tayanch oquv rejaga muvofiq oquv fanlarining sinflar va mavzular boyicha hajmi, mazmuni, organish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat

C. davlat talim standarti boyicha umumiy orta talimning malaka talablarini oquvchilar tomonidan ozlashtirilishi darajasini hamda umumiy orta talim muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat ;

D. Umumiy orta talimning malaka talablari umumtalim fanlari boyicha talim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, oquv yuklamalari hajmiga hamda talim sifatiga qoyiladigan talablardan iborat

  /

17. Qanday meyoriy hujjatga oquv reja deb ataladi?

A. umumiy orta talim muassasalarida oqitiladigan oquv fanlari nomi, oquv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning sinflar boyicha taqsimoti belgilangan hujjat

B. tayanch oquv rejaga muvofiq oquv fanlarining sinflar va mavzular boyicha hajmi, mazmuni, organish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat

C. davlat talim standarti boyicha umumiy orta talimning malaka talablarini oquvchilar tomonidan ozlashtirilishi darajasini hamda umumiy orta talim muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat

D. Umumiy orta talimning malaka talablari umumtalim fanlari boyicha talim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, oquv yuklamalari hajmiga hamda talim sifatiga qoyiladigan talablardan iborat

  /

18. Qanday meyoriy hujjatga umumiy orta talimning malaka talablari deb ataladi?

A. umumiy orta talim muassasalarida oqitiladigan oquv fanlari nomi, oquv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning sinflar boyicha taqsimoti belgilangan hujjat

B. tayanch oquv rejaga muvofiq oquv fanlarining sinflar va mavzular boyicha hajmi, mazmuni, organish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat

C. davlat talim standarti boyicha umumiy orta talimning malaka talablarini oquvchilar tomonidan ozlashtirilishi darajasini hamda umumiy orta talim muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat

D. Umumiy orta talimning malaka talablari umumtalim fanlari boyicha talim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, oquv yuklamalari hajmiga hamda talim sifatiga qoyiladigan talablardan iborat

  /

19. Qanday meyoriy hujjatga baholash tizimi deb ataladi?

A. umumiy orta talim muassasalarida oqitiladigan oquv fanlari nomi, oquv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning sinflar boyicha taqsimoti belgilangan hujjat

B. tayanch oquv rejaga muvofiq oquv fanlarining sinflar va mavzular boyicha hajmi, mazmuni, organish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat

C. davlat talim standarti boyicha umumiy orta talimning malaka talablarini oquvchilar tomonidan ozlashtirilishi darajasini hamda umumiy orta talim muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat

D. Umumiy orta talimning malaka talablari umumtalim fanlari boyicha talim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, oquv yuklamalari hajmiga hamda talim sifatiga qoyiladigan talablardan iborat .

  /

20. Kompetensiya nima?

A. Organilgan malumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

B. Organilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qollay olish

C. Organilgan bilim va shakllangan konikmalarni notanish vaziyatlarda qollay olish va yangi bilimlar hosil qilish

D. Mavjud bilim, konikma va malakalarni kundalik faoliyatda qollay olish qobiliyati

  /

21.Bilim nima?

A. Organilgan malumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

B. Organilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qollay olish

C. Organilgan bilim va shakllangan konikmalarni notanish vaziyatlarda qollay olish va yangi bilimlar hosil qilish

D. Mavjud bilim, konikma va malakalarni kundalik faoliyatda qollay olish qobiliyati

  /

22. Konikma nima?

A. Organilgan malumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

B. Organilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qollay olish

C. Organilgan bilim va shakllangan konikmalarni notanish vaziyatlarda qollay olish va yangi bilimlar hosil qilish

D. Mavjud bilim, konikma va malakalarni kundalik faoliyatda qollay olish qobiliyati

  /

23.Malaka nima?

A. Organilgan malumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

B. Organilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qollay olish

C. Organilgan bilim va shakllangan konikmalarni notanish vaziyatlarda qollay olish va yangi bilimlar hosil qilish

D. Mavjud bilim, konikma va malakalarni kundalik faoliyatda qollay olish qobiliyati

  /

24.Ozbekiston Respublikasida davlat talim standartini joriy etish, muvofiqlashtirish, unga metodik rahbarlik qilish kim tomonidan amalga oshiriladi?

A. Vazirlar Mahkamasi tomonidan

B. Prezident devoni tomonidan

C. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi tomonidan

D. Viloyat xalq boshqarmalari tomonidan

  /

25.Davlat talim standartiga ozgartirish va qoshimchalar kiritish kim tomonidan amalga oshiriladi?

A. Vazirlar Mahkamasi tomonidan

B. Prezident devoni tomonidan ;

C. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi tomonidan

D. Oliy toifali maxsus komissiya tomonidan

  /

26.Umumiy orta talim sifatini nazorat qilishning turlari qanday belgilangan?

A. ichki nazorat, tashqi nazorat, davlat-jamoatchilik nazorati, milliy va xalqaro darajada baholash

B. tashqi nazorat, davlat-jamoatchilik nazorati, ichki nazorat

C. davlat-jamoatchilik nazorati, tashqi nazorat, ichki nazorat

D. milliy va xalqaro darajada baholash, davlat-jamoatchilik nazorati, tashqi nazorat

  /

27. Ichki nazorat qanday tartibda amalga oshiriladi?

A. Talim sohasidagi vakolatli davlat organlari, hududiy xalq talimi boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi

B. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida umumiy orta talim muassasasining monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi

C. Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hududiy xalq talimi boshqaruvi organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi

D. Hukumatning tegishli qarori hamda xalqaro shartnomalar asosida xalq talimi boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi

  /

28. Tashqi nazorat qanday tartibda amalga oshiriladi?

A. Talim sohasidagi vakolatli davlat organlari, hududiy xalq talimi boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi

B. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida umumiy orta talim muassasasining monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi

C. Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hududiy xalq talimi boshqaruvi organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi

D. Hukumatning tegishli qarori hamda xalqaro shartnomalar asosida xalq talimi boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi

  /

29. Milliy va xalqaro darajada baholash qanday tartibda amalga oshiriladi?

A. Talim sohasidagi vakolatli davlat organlari, hududiy xalq talimi boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi

B. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida umumiy orta talim muassasasining monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi

C. Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hududiy xalq talimi boshqaruvi organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi

D. Hukumatning tegishli qarori hamda xalqaro shartnomalar asosida xalq talimi boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi

  /

30. Davlat-jamoatchilik nazorati qanday tartibda amalga oshiriladi?

A. Talim sohasidagi vakolatli davlat organlari, hududiy xalq talimi boshqaruvi organlari tomonidan amalga oshiriladi

B. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib asosida umumiy orta talim muassasasining monitoring guruhi tomonidan amalga oshiriladi

C. Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hududiy xalq talimi boshqaruvi organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi

D. Hukumatning tegishli qarori hamda xalqaro shartnomalar asosida xalq talimi boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar hamkorligida amalga oshiriladi

  /

31.Umumiy orta talim muassasasi oquvchilarining bilimi sifatini nazorat qilishning reyting tizimi tartibi kim tomonidan amalga tasdiqlanadi?

A. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi tomonidan

B. Ozbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi tomonidan

C. Oliy vakolatli maxsus komissiya tomonidan

D. Prezident devoni tomonidan

  /

32. Davlat talim standarti talablarining bajarilmaganligi uchun javobgarlik kimga yuklatiladi?

A. Davlat-jamoatchilik nazoratiga yuklatiladi

B. Qonun hujjatlariga muvofiq Xalq talimi vazirligiga yuklatiladi

C. Qonun hujjatlariga muvofiq umumiy orta talim muassasasi rahbariyatiga yuklatiladi

D. Qonun hujjatlariga muvofiq Vazirlar Mahkamasiga yuklatiladi

  /

33. Umumiyorta talimning tayanch oquv rejasiga necha turdagi fanlar biriktirilgan?

A. 20 ta fan

B. 19 ta fan

C. 18 ta fan

D. 17 ta fan

  /

34. Umumiyorta talimning tayanch oquv rejasida maktab ixtiyoriga necha soat ajratilgan?

A. 3 soat

B. 2 soat

C. 2,5 soat

D. 3,5 soat

  /

35. Umumiyorta talimning tayanch oquv rejasida davlat ixtiyoriga necha soat ajratilgan?

A. 264 soat

B. 264,5 soat

C. 265 soat

D. 265,5 soat

  /

36. Umumiyorta talimning tayanch oquv rejasida umumiy soatlar soni qancha?

A. 267 soat

B. 264,5 soat

C. 264 soat

D. 265 soat

  /

37. Orta maxsus, kasb-hunar talimi davlat talim standartining asosiy prinsiplari nechta belgilangan?

A. 5 ta

B. 6 ta

C. 7 ta

D. 8 ta

  /

38. Orta maxsus, kasb-hunar talimi davlat talim standartining tarkibiy qismlari....

A. 5 ta

B. 6 ta

C. 7 ta

D. 8 ta

  /

39. Orta maxsus, kasb-hunar talimning tayanch oquv rejasi qanday hujjat hisoblanadi?

A. Umumiy orta talim muassasalarida oqitiladigan oquv fanlari nomi, oquv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning sinflar boyicha taqsimoti belgilangan hujjat

B. Fanlar bolimlari nomi, oquv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning kurslar boyicha taqsimoti belgilangan hujjat hisoblanadi

C. davlat talim standarti boyicha umumiy orta talimning malaka talablarini oquvchilar tomonidan ozlashtirilishi darajasini hamda umumiy orta talim muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat;

D. Umumiy orta talimning malaka talablari umumtalim fanlari boyicha talim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, oquv yuklamalari hajmiga hamda talim sifatiga qoyiladigan talablardan iborat.

  /

40. Orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari oquvchilarining umumiy haftalik yuklamalari necha soatni tashkil etadi?

A. 54 soatni

B. 48 soatni

C. 42 soatni

D. 36 soatni

  /

41.Orta maxsus, kasb-hunar talimi muassasalari oquvchilarining umumiy haftalik yuklamalarida mustaqil talimga necha soat ajratilgan?

A. 16-17 soatni

B. 14-15 soatni

C. 12-13 soatni

D. 18-19 soatni

  /

42. Orta maxsus, kasb-hunar talimining tayyorlov yonalishlari, kasblar va ixtisosliklarni tasniflash nechta raqamli sonlar bilan kodlanadi?

A. 6 ta raqam bilan

B. 7 ta raqam bilan

C. 5 ta raqam bilan

D. 3 ta raqam bilan

  /

43. Orta maxsus, kasb-hunar talimi Davlat talim standarti kim tomonidan royxatdan otkaziladi?

A. Adliya vazirligi tomonidan

B. Vazirlar Mahkamasi tomonidan

C. Oliy va Orta maxsus talimi tomonidan

D. Ozbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi

  /

44. Orta maxsus, kasb-hunar talimi sifatini nazorat qilishning necha turlari mavjud?

A. 4 xil

B. 5 xil

C. 6 xil

D. 3 xil

  /

45. Ozbekiston Respublikasi umumiy orta va orta maxsus, kasb-hunar talimi tizimida davlat talim standartlariga asoslangan holda umumtalim fanlarini organish nechabosqichlarda amalga oshiriladi?

A. 4 bosqichda

B. 5 bosqichda

C. 6 bosqichda

D. 3 bosqichda

  /

46. Umumtalim fanlarini organishning boshlang`ich darajasi...

A. A1

B. A2

C. B1

D. B2

  /

47. Umumtalim fanlarini organishning kuchaytirilgan boshlang`ich darajasi....

A. A1

B. A1+

C. B1;

D. B1+

  /

48. Umumtalim fanlarini organishning tayanch darajasi....

A. A1

B. A2

C. B1

D. B2

  /

49. Umumtalim fanlarini organishning kuchaytirilgan tayanch darajasi...

A. A1

B. A1+

C. A2+

D. A2

  /

50. Umumtalim fanlarini organishning umumiy darajasi...

A. A1

B. A1+

C. B1

D. B1

  /


Maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing.Ma`lumot
Mehmon guruhida bo`lgan Foydalanuvchilar ushbu maqolaga sharh qoldira olishmaydi.

MAXSUS IMKONIYATLAR

Ko`rinish

A
A
A

Shrift o`lchami

0% ga kattalashtirish